some-facebook-code
To glade hf studenter fra 2-årige Hf kursus på Frederiksberg
Blue eye girl with blue hat- Den 2-årige Hf uddannelse på Frederiksberg
Blue eye girl with blue hat- Den 2-årige Hf uddannelse på Frederiksberg
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Dit valg - din fremtid - starter her!

Informationsaften

Skynd dig at komme til informationsaften på Frederiksberg HF

2-årigt hf


Dialog - Fællesskab - Udvikling
Informationsaften
Mandag d. 21. jan. 2019 kl. 19.30.

Arrangementet er for alle jer, der gerne vil høre mere om hf-uddannelsen og skolens faglige og sociale liv.

Kom og oplev skolen og mød skolens elever og lærere.

Du skal ikke tilmelde dig, bare mød op, og tag gerne dine forældre med.

Vi glæder os til at se dig!

Besøgsdage

Hvad er en besøgsdag? Besøgsdagene er for dig, der overvejer at blive elev på Frederiksberg hf-kursus og gerne vil opleve atmosfæren, elever, lærere, livet og undervisningen på skolen.

Hvordan foregår en besøgsdag?

Besøgsdagen foregår på vores matrikel på Frederiksberg hf-kursus og begynder kl. 09.15. Her får du en introduktion til skolen og kommer ud og oplever undervisning sammen med vores nuværende elever. Skolen byder på en frokost og dagen slutter ca. 13.00.

Hvornår er der besøgsdage?

Tirsdag d. 29. januar 2019

Onsdag d. 20. februar 2019

Alle besøgsdage foregår fra kl 9.15 til kl 13.00 på Sønderjyllands Alle 2, 2000 Frederiksberg.

Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til ma@frberg-hf.dk

Oplys dit navn, telefonnummer, skole / klassetrin og hvilken besøgsdag du ønsker.

Censorer 2018/19

Skal du være censor på Frederiksberg HF kursus, finder du undervisningsbeskrivelser på Lectio eller på siden her, under fagets 'mapper og filer' for de respektive fag.

Hvorfor vælge Hf..?

Hf er en 2-årig gymnasiel ungdomsuddannelse
Hf giver adgang til alle videregående uddannelser -
også universitetet!
Hf er en eksamensuddannelse, uden standpunktskarakterer


Om Hf-uddannelsen..

Hvorfor Frederiksberg Hf?

Du kan selv sammensætte dine valgfag og fagpakker
Vores elevprofil er præget af unge voksne (ca.18-24 år), med forskellig baggrund og erfaringer
Vi har mere end 50 års erfaring med Hf-uddannelsen


Mere om vores Hf kursus..

Translokation 2018

 • Translokation på Frederiksberg HF 2018
  Translokation på Frederiksberg Hf, 29. juni 2018
 • Translokation på Frederiksberg HF 2018
  Translokation på Frederiksberg Hf, 29. juni 2018
 • Translokation på Frederiksberg HF 2018
  Translokation på Frederiksberg Hf, 29. juni 2018
 • Translokation på Frederiksberg HF 2018
  Translokation på Frederiksberg Hf, 29. juni 2018
 • Translokation på Frederiksberg HF 2018
  Translokation på Frederiksberg Hf, 29. juni 2018
 • Translokation på Frederiksberg HF 2018
  Translokation på Frederiksberg Hf, 29. juni 2018
 • Translokation på Frederiksberg HF 2018
  Translokation på Frederiksberg Hf, 29. juni 2018
 • Translokation på Frederiksberg HF 2018
  Translokation på Frederiksberg Hf, 29. juni 2018
 • Translokation på Frederiksberg HF 2018
  Translokation på Frederiksberg Hf, 29. juni 2018
 • Translokation på Frederiksberg HF 2018
  Translokation på Frederiksberg Hf, 29. juni 2018

Adgangskrav til Hf

Der er flere veje til Hf-uddannelse:

 • Direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse hvis du er vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Har du forladt folkeskolen for mere end ét år siden:

 • optages du efter konkret vurdering ved en optagelsessamtale på vores kursus
Mere om adgangskrav ..

Hf - åbner alle døre ....

Hf uddannelsen gover dig adgang til alle videregående uddannelser, f.eks.:
 • Erhvervsakademierne:

  Byggeri, Design, IT, Jordbrug, Laboratorieteknik, Teknik, Økonomi m.fl

 • Professionshøjskolerne:

  Bygningskonstruktør, webudvikler, socialrådgiver, lærer, fysioterapeut, pædagog, sygeplejerske, radiograf, bioanalytiker, ergoterapeuter m.fl

 • Universiteterne:

  Humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige studier
Om valgfag og fagpakker ..

Hverdagen på Hf

En Hf-uddannelse giver dig både faglige, personlige og sociale kompetencer:
 • Undervisningen og det faglige er nødvendigvis det centrale. Læs mere om de enkelte fag på
Fagenes sider
 • Det er ikke mindst eleverne som skaber vores særlige Hf-kursus. Mød nogle af dem her:
Elevprofiler ...
 • Til fagene og fagligheden kommer det sociale liv. Læs mere om de sociale aktiviteter på vores Hf kursus:
Sociale aktiviteter ...

Hvad siger eleverne om Hf?

Eleverne om Hf:

 • “Uden HF havde jeg aldrig fået mulighed for at starte på universitetet, og uden støtten fra Frederiksberg HF var mit snit aldrig blevet godt nok til min drømmeuddannelse. ”

  “ Frederiksberg HF har betydet at jeg rent faktisk fik en gymnasial uddannelse og har givet mig lysten og modet til at studere videre. ”

 • “ HF har betydet alverden for mig og mulighederne for min fremtid - ingen tvivl om dét.

  Udover det, har HF lært mig mange ting som måske virker ubetydelige. Men f.eks. at læse en bog (...).

  Lyder måske fjollet, men dét har HF også givet mig - altså en bedre forståelsesramme for verden. ”

 • “ Jeg kunne få en boglig uddannelse selvom min tid i folkeskolen var rigtig dårlig.

  Jeg troede jeg var dum indtil jeg fik et gennemsnit på 11,3 på jeres skole og kunne gennemføre jordemoderuddannelsen til topkarakterer. ”

 • “ Det har betydet alt for mig, da jeg ellers ikke ville have haft mulighed for at læse videre på noget, der interesserer mig.

  Skolen gjorde det muligt for mig at koncentrere mig nok til, at jeg kunne få det gennemsnit jeg behøvede.

  Jeg er ekstrem taknemmelig for mange af de dygtige lærer, der er ansat og i det hele taget muligheden for en chance til efter at være droppet ud af gymnasiet. ”

 • “ I forhold til uddannelse har det betydet alt.

  Uden HF havde jeg aldrig fået mulighed for at starte på universitetet, og uden støtten fra Frb.HF var mit snit aldrig blevet godtnok til min drømmeuddannelse.

  Socialt har det også betydet enormt meget, og de mennesker jeg lærte at kende på de to år, betyder stadig alt. ”

 • “ Selve uddannelsen har givet mig en rigtig bred viden og på et højt fagligt niveau.

  Frederiksberg HF-kursus har givet mig to fantastiske år, fyldt med optankning på selvtillidskontoen, sjov, venskaber og har givet mig lysten til at lære mere.

  Frederiksberg HF-kursus har bidraget med fantastiske og engagerede lærer og dejlige rammer. ”

 • “ HF-uddannelse har betydet for mig, at jeg kunne komme videre på drømmestudiet efterfølgende.

  Fordelen var i min optik, at jeg kunne gennemføre det adgangsgivende studie på blot to år, fremfor gymnasiets 3 år.

  Jeg var glad for min tid på Frederiksberg HF og så det som en fordel, at kusisterne var betydeligt ældre/modne end tilfældet er på gymnasierne. ”

 • “ HF uddannelsen har betydet rigtig meget for mig. Med min HF eksamen kunne jeg komme ind på drømmestudiet.

  Samtidig har HF-uddannelsen været en lærerig oplevelse, hvor jeg lærte rigtig meget om selvdisciplin og hvad der skulle til for at nå mine mål.

  Desuden var jeg utrolig glad for alle mine undervisere på HF. ”

 • “ Jeg tog HF på et perfekt tidspunkt, hvor jeg var klar til at være ansvarlig og målrettet.

  Helt praktisk har uddannelsen betydet at jeg har fået et godt gennemsnit, så jeg får en videregående uddannelse.

  Derudover har tiden på HF haft en generel positiv indvirken på min udvikling, har givet mig gode venskaber og gode minder ”

 • “ Jeg var meget glad for min HF-forløb. Er enormt glad for at jeg gik på HF og ikke i gymnasiet, da alle elever var meget målrettede og engagerede.

  Syntes HF er en enormt god skoleform, da den minder meget om den undervisningsform der er på uni. Var også enormt glad for mine lærere. ”

Eleverne fortæller om Hf..

Tidligere elever fortæller:

Kristine - i dag folkeskolelærer - fortæller om sin tid som kursist på Frederikberg Hf kursus

FHF's YouTube Kanal

Hvordan går det Hf'ere?

Vi har gennem årene lavet en lang række undersøgelser af, hvordan det er gået vores elever efter endt Hf eksamen. En af konklusionerne herfra er:

"at en signifikant højere andel (25%) af kursisterne fra Frederiksberg HF-kursus vælger og fuldfører en lang videregående uddannelse, sammenlignet med HF-kursister fra de øvrige HF-kurser (10%) i landet."
Kilde: Lars Klewe fra Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet
Evaluering på FHF

Hf og vores historie

Hvad er Hf?

Hf eller den Højere Forberedelseseksamen er en almen gymnasiel uddannelse, som både er en almendannende og en studieforberedende uddannelse, der i lighed med gymnasiet giver dig adgang til videregående uddannelser, såvel korte som lange.

læs mere ...

 • Hf eller den Højere Forberedelseseksamen er en almen gymnasiel uddannelse, som både er en almendannende og en studieforberedende uddannelse, der i lighed med gymnasiet giver dig adgang til videregående uddannelser, såvel korte som lange.
 • Frederiksberg HF (FHF) var det første første HF-kursus i Danmark da uddannelsen blev oprettet i 1967.

  FHF kan således i 2017 prale af at have 50 års erfaring med Hf uddannelsen, en erfaring som kommer dig til gode som elev.

 • I modsætning til Gymnasiets 3-årige forløb er Hf-uddannelsen 2-årig. Dette kræver til gengæld at du har opnået en vis personlig modenhed og er motiveret og parat til at yde en stor arbejdsindsats for at få et godt eksamensresultat.

  Huen er blå - men ikke nem at få på
  "Huen er blå - men ikke nem at få på"
  Elevprofiler på FHF
 • Hf-uddannelsen er opbygget af en række obligatoriske fællesfag og fagpakker og en række tilvalgsfag på forskellige niveauer.

  Det betyder at du kan sammesætte din Hf-uddannelse i forhold til hvad du måtte ønske at videreuddanne dig til.
  Se oversigt over fag

 • Undervisningen foregår dels som klasseundervisning, men også med forskellige former for gruppearbejde, projektarbejde, opgaveskrivning og værkstedsundervisning.

  I slutningen 3. semester eller begyndelsen af 4.semester udarbejdes den Større Skriftlige Opgave (SSO)

 • Under Hf-uddannelsen bliver du tilbudt forskellige former for rådgivning og vejledning fra såvel klassens hf-vejleder, lærerteam, din personlige tutor. Skolen har endvidere egen socialrådgiver, læsevejledere og mentorer til at hjælpe dig med særlige udfordringer. Vejledning på FHF
 • Der gives ikke årskarakterer på Hf-uddannelsen, men to gange årligt får du tilbudt en faglig standpunktsvurdering af dine faglærere.
 • Alle fag afsluttes med en mundtlig og/eller skriftlig eksamen, nogle efter 1. hf og andre efter 2. hf.

50 år med Hf - læs om vores historie

Frederiksberg Hf kursus kunne i 2017 fejre 50-års jubilæum med HF uddannelsen. Hf-uddannelsen blev oprettet i 1967 og vores kursus, under navnet Statens HF-kursus, var det første Hf-kursus i landet.

Vores historie med Hf:

Som Hf-kursus har vi en lang historie, som vi her skal gøre ganske kort.

Højere Forberedelseseksamen (HF) blev oprettet i 1967, og samtidig hermed startede vores kursus under navnet Statens HF-kursus.

I de første år lå kurset på Nattergalevej på Nørrebro. I 1973 flyttede det til Frederiksberg Allé / Værnedamsvej.

I 1986 skiftede kursus navn til Frederiksberg Hf-kursus, og i dec. 1991 flyttede vi til den nuværende placering på Sønderjyllands Allé 2 på Frederiksberg.

Vores kursus kan derfor fejre 50 års jubilærum i 2017, og gennem årene har vi ikke bare fået stor erfaring med Hf-uddannelsen, men også kunnet glæde os over at have uddannet ca. 10.000 unge hf-studenter gennem årene.

Mens Hf uddannelsen mange steder har været opfattet som en sekundær ungdomsuddannelse i forhold til gymnasiet, så har vi på Frederiksberg Hf set klare fordele ved denne særlige Hf uddannelse.

For tusinder af unge har Hf givet nye perspektiver såvel fagligt som personligt og givet de unge nye muligheder og perspektiver for fremtiden. Mere om Hf's historie

"Ungdoms Tidende" - Et projekt lavet af 1. P på FHF

Få teksten læst højt - hent software www.adgangforalle.dk