some-facebook-code
home mandag d. 11-12-2017 kl. 21:51 | uge 50 Lectio | Kalender | Find FHF | Kontakt FHF |
Blue eye girl with blue hat- Den 2-årige Hf uddannelse på Frederiksberg
Blue eye girl with blue hat- Den 2-årige Hf uddannelse på Frederiksberg
Blue eye girl with blue hat- Den 2-årige Hf uddannelse på Frederiksberg
Hf kurset
Frederiksberg Hf (FHF)
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen.
Dialoger - Fællesskab - Udvikling
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling
Den blå hue - din vej til videregående uddannelse

Frederiksberg Hf kursus

Hf - din vej frem i livet

Frederiksberg Hf kursus er Danmarks første og største Hf-kursus og har i år (2017) holdt 50 års jubilærum . Gennem årene har mange tusinder af unge fået deres HF-eksamen på Frederiksberg Hf kursus og dermed et springbræt til en videregående uddannelse og nye fremtidsmuligheder.

“Uden HF havde jeg aldrig fået mulighed for at starte på universitetet, og uden støtten fra Frederiksberg HF var mit snit aldrig blevet godt nok til min drømmeuddannelse. ”

“ Frederiksberg HF har betydet at jeg rent faktisk fik en gymnasial uddannelse og har givet mig lysten og modet til at studere videre. ”
Eleverne fortæller om FHF

Tillykke til Hf'erne 2017

 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017
 • Translokation på Frederiksberg HF 2016
  Translokation på Frederiksberg Hf, 23. juni 2017

Billeder fra årets translokation

Bliv Hf-student på 2 år!

Hf-uddannelsen (Højere Forberedelseseksamen) er en almendannende gymnasiel uddannelse.

På Frederiksberg Hf kursus (FHF) kan du på kun 2 år tage en fuld hf-eksamen som, i lighed med gymnasiet, giver dig adgang til såvel korte som lange videregående uddannelser.

Hf uddannelsen er efter den nye hf-reform (1.jan. 2017) fortsat en kompetencegivende ungdomsuddannelse, som giver dig adgang til erhvervsakademierne, professionshøjskolerne og universiteterne. Hvad kan du bruge Hf til?

Hvordan søger du optagelse på Hf?

Med den nye hf-reform fra 1. jan 2017 er det blevet muligt at starte på Hf direkte efter afslutningen 9. og 10. klasse.

Du søger optagelse på FHF gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) på www.optagelse.dk

Har du været ude af folkeskolen i mere end et år, optages du på baggrund af en optagelsessamtale og konkret vurdering af skolens rektor.

Læs mere om adgangskrav og optagelse på Hf

Dialog og fællesskab

På Frederiksberg Hf kursus går du i en fast stamklasse i hele uddannelsesforløbet.

En Hf uddannelse på Frederiksberg Hf er ikke kun et uddannelsesforløb, men også en personlig udviklingsproces.

I gennem det daglige samarbejde og samvær med klassekammerater og lærere, vil du udvikle dig selv fagligt, socialt og personligt. Mød kursisterne på FHF

Hvad er Hf?

Hf eller den Højere Forberedelseseksamen er en almen gymnasiel uddannelse, som både er en almendannende og en studieforberedende uddannelse, der i lighed med gymnasiet giver dig adgang til videregående uddannelser, såvel korte som lange.

læs mere ...

 • Hf eller den Højere Forberedelseseksamen er en almen gymnasiel uddannelse, som både er en almendannende og en studieforberedende uddannelse, der i lighed med gymnasiet giver dig adgang til videregående uddannelser, såvel korte som lange.
 • Frederiksberg HF (FHF) var det første første HF-kursus i Danmark da uddannelsen blev oprettet i 1967.

  FHF kan således i 2017 prale af at have 50 års erfaring med Hf uddannelsen, en erfaring som kommer dig til gode som elev.

 • I modsætning til Gymnasiets 3-årige forløb er Hf-uddannelsen 2-årig. Dette kræver til gengæld at du har opnået en vis personlig modenhed og er motiveret og parat til at yde en stor arbejdsindsats for at få et godt eksamensresultat.

  Huen er blå - men ikke nem at få på
  "Huen er blå - men ikke nem at få på"
  Se portræt af kursisterne på FHF
 • Hf-uddannelsen er opbygget af en række obligatoriske fællesfag og fagpakker og en række tilvalgsfag på forskellige niveauer.

  Det betyder at du kan sammesætte din Hf-uddannelse i forhold til hvad du måtte ønske at videreuddanne dig til.
  Se oversigt over fag

 • Undervisningen foregår dels som klasseundervisning, men også med forskellige former for gruppearbejde, projektarbejde, opgaveskrivning og værkstedsundervisning.

  I slutningen 3. semester eller begyndelsen af 4.semester udarbejdes den Større Skriftlige Opgave (SSO)

 • Under Hf-uddannelsen bliver du tilbudt forskellige former for rådgivning og vejledning fra såvel klassens hf-vejleder, lærerteam, din personlige tutor. Skolen har endvidere egen socialrådgiver, læsevejledere og mentorer til at hjælpe dig med særlige udfordringer. Personlig rådgivning på FHF
 • Der gives ikke årskarakterer på Hf-uddannelsen, men to gange årligt får du tilbudt en faglig standpunktsvurdering af dine faglærere.
 • Alle fag afsluttes med en mundtlig og/eller skriftlig eksamen, nogle efter 1. hf og andre efter 2. hf.

50 år med HF-uddannelsen

Frederiksberg Hf kursus kan i 2017 fejre 50-års jubilærum med HF uddannelsen. Hf-uddannelsen blev oprettet i 1967 og vores kursus, under navnet Statens HF-kursus, var det første Hf-kursus i landet.

Jubilæet blev markeret med udgivelsen af et Jubilærums skrift og ved et arrangement på Frederiksberg Rådhus.

Se FHF's jubilærumsskrift

Vores historie med Hf uddannelsen:

Som HF-kursus har vi en lang historie, som vi her skal gøre ganske kort.

Højere Forberedelseseksamen (HF) blev oprettet i 1967, og samtidig hermed startede vores kursus under navnet Statens HF-kursus.

I de første år lå kurset på Nattergalevej på Nørrebro. I 1973 flyttede det til Frederiksberg Allé / Værnedamsvej.

I 1986 skiftede kursus navn til Frederiksberg HF-kursus, og i dec. 1991 flyttede vi til den nuværende placering på Sønderjyllands Allé 2 på Frederiksberg.

Vores kursus kan derfor fejre 50 års jubilærum i 2017, og gennem årene har vi ikke bare fået stor erfaring med HF-uddannelsen, men også kunnet glæde os over at have uddannet ca. 10.000 unge hf-studenter gennem årene.

Mens Hf uddannelsen mange steder har været opfattet som en sekundær ungdomsuddannelse i forhold til gymnasiet, så har vi på Frederiksberg Hf set klare fordele ved denne særlige Hf uddannelse.

For tusinder af unge har Hf givet nye perspektiver såvel fagligt som personligt og givet de unge nye muligheder og perspektiver for fremtiden. Mere om Hf's historie

Kursister siger om Hf:

 • “ HF har betydet alverden for mig og mulighederne for min fremtid - ingen tvivl om dét.

  Det har åbnet utallige døre, og givet mig så mange muligheder - både uddannelses- og arbejdsmæssigt.

  Udover det, har HF lært mig mange ting som måske virker ubetydelige. Men f.eks. at læse en bog (...).

  Lyder måske fjollet, men dét har HF også givet mig - altså en bedre forståelsesramme for verden. ”

 • “ Jeg kunne få en boglig uddannelse selvom min tid i folkeskolen var rigtig dårlig.

  Jeg troede jeg var dum indtil jeg fik et gennemsnit på 11,3 på jeres skole og kunne gennemføre jordemoderuddannelsen til topkarakterer.

  Snart skal jeg ud og rejse med Læger uden grænser og på den endnu længere bane drømmer om at tage en kandidat i jordermodervidenskab. ”

 • “ Det har betydet alt for mig, da jeg ellers ikke ville have haft mulighed for at læse videre på noget, der interesserer mig.

  Skolen gjorde det muligt for mig at koncentrere mig nok til, at jeg kunne få det gennemsnit jeg behøvede.

  Jeg er ekstrem taknemmelig for mange af de dygtige lærer, der er ansat og i det hele taget muligheden for en chance til efter at være droppet ud af gymnasiet. ”

 • “ I forhold til uddannelse har det betydet alt.

  Uden HF havde jeg aldrig fået mulighed for at starte på universitetet, og uden støtten fra Frb.HF var mit snit aldrig blevet godtnok til min drømmeuddannelse.

  Socialt har det også betydet enormt meget, og de mennesker jeg lærte at kende på de to år, betyder stadig alt. ”

 • “ Hf-uddannelsen har givet mig adgang til, at jeg kunne søge ind på en videregående uddannelse.

  Samtidig løftede uddannelsen mit faglige niveau gevaldigt, og det gjorde mig i stand til at begå mig på en videregående uddannelse og tro på at det kunne lykkes.

  Jeg mødte nogen meget inspirerende og dygtige lærere - dette gjorde en kæmpe forskel for mig. Jeg har meget positivt, at sige om Frederiksberg HF, men det ovennævnte er det der falder mig først ind. ”

 • “ Selve uddannelsen har givet mig en rigtig bred viden og på et højt fagligt niveau.

  Frederiksberg HF-kursus har givet mig to fantastiske år, fyldt med optankning på selvtillidskontoen, sjov, venskaber og har givet mig lysten til at lære mere.

  Frederiksberg HF-kursus har bidraget med fantastiske og engagerede lærer og dejlige rammer. ”

 • “ HF-uddannelse har betydet for mig, at jeg kunne komme videre på drømmestudiet efterfølgende.

  Fordelen var i min optik, at jeg kunne gennemføre det adgangsgivende studie på blot to år, fremfor gymnasiets 3 år.

  Jeg var glad for min tid på Frederiksberg HF og så det som en fordel, at kusisterne var betydeligt ældre/modne end tilfældet er på gymnasierne. ”
 • “ HF uddannelsen har betydet rigtig meget for mig. Med min HF eksamen kunne jeg komme ind på drømmestudiet.

  Samtidig har HF-uddannelsen været en lærerig oplevelse, hvor jeg lærte rigtig meget om selvdisciplin og hvad der skulle til for at nå mine mål.

  Desuden var jeg utrolig glad for alle mine undervisere på HF. ”
 • “ Jeg tog HF på et perfekt tidspunkt, hvor jeg var klar til at være ansvarlig og målrettet.

  Helt praktisk har uddannelsen betydet at jeg har fået et godt gennemsnit, så jeg får en videregående uddannelse.

  Derudover har tiden på HF haft en generel positiv indvirken på min udvikling, har givet mig gode venskaber og gode minder ”
 • “ Jeg var meget glad for min HF-forløb. Er enormt glad for at jeg gik på HF og ikke i gymnasiet, da alle elever var meget målrettede og engagerede.

  Dette oplevede jeg ikke de 3 måneder jeg gik i gymnasiet. Fedt at folk var lidt ældre og mere modne og klar til at gå i skole.

  Syntes HF er en enormt god skoleform, da den minder meget om den undervisningsform der er på uni. Her mener jeg indstilling til fravær og eksamensformen, hvor man er oppe i alle fag. Var også enormt glad for mine lærere. ”
Flere kommentarer fra tidl. kursister..