some-facebook-code
home onsdag d. 22-11-2017 kl. 21:05 | uge 47 Lectio | Kalender | Find FHF | Kontakt FHF |
Lige i øjet - HF uddannelsen på Frederiksberg
Lige i øjet - HF uddannelsen på Frederiksberg
Lige i øjet - HF uddannelsen på Frederiksberg
Hf kurset
Frederiksberg Hf (FHF)
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen.
Dialoger - Fællesskab - Udvikling
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling
En 2-årig Hf-uddannelse - den hurtige vej frem i livet ..

Det ny Hf 2017

Det nye HF

Med virkning fra d. 1 januar 2017 er hf-uddannelsen blevet reformeret, og det indebærer, at de elever, som søger optagelse med henblik på at starte på hf til august 2017, er omfattet af de nye regler.

Den ny hf-uddannelse består af 4 semestre, hvor det første semester, fra august 2017 til december 2017, er fælles for alle.

Hf-uddannelsen er fortsat en eksamensuddannelse, og alle fag afsluttes med enten en mundtlig og/eller skriftlig eksamen.

Du skal i forbindelse med din ansøgning vælge ét og kun ét af følgende fag:
billedkunst C, design C, idræt C eller musik C

Obligatoriske fællesfag:

 • Dansk A-niveau afvikles over alle 4 semester
 • Engelsk B-niveau afvikles over alle 4 semestre
 • Matematik C-niveau afvikles over 1 og 2. semester.
 • Ét praktisk-musisk fag:
  Der vælges ét og kun ét af følgende fag:

  billedkunst C, design C, musik C eller Idræt C.

  Faget afvikles over 1. semester.

Obligatoriske faggrupper:

 • Naturvidenskabelige faggruppe
  omfatter fagene:
  biologi C, geografi C og kemi C
  afvikles over 1 og 2. semester.
 • Kulturfagsgruppen
  omfatter fagene:
  historie B, religion C og samfundsfag C
  og påbegyndes i 1. semester og afsluttes efter 3. semester (vintereksamen i januar).
 • Større Skriftlig Opgave (SSO)
  Den større skriftlige opgave er individuel, kan skrives i ét eller flere fag. Opgaven skal skrives i 4.semester.

Valgfag A, B og C-niveau

Valgfag på A-niveau:

Frederiksberg hf-kursus udbyder følgende valgfag på A-niveau:
 • Engelsk A,
 • Historie A,
 • Matematik A,
 • Spansk begynder A

Valgfag på B-niveau:

Frederiksberg hf-kursus udbyder følgende valgfag på B-niveau:
 • Billedkunst B,
 • Biologi B,
 • Design B,
 • Fransk fortsætter B,
 • Idræt B,
 • Fysik B,
 • Kemi B,
 • Matematik B,
 • Musik B,
 • Samfundsfag B,
 • Spansk begynder B,
 • Tysk fortsætter B.

Valgfag på C-niveau:

Frederiksberg hf-kursus udbyder følgende valgfag på C-niveau:
 • Informatik C,
 • Drama C,
 • Filosofi C,
 • Fransk fortsætter C,
 • Fysik C,
 • Psykologi C,
 • Tysk fortsætter C

Universitetspakker:

Samfundsvidenskabelig:

 • Historie A
 • Matematik B
 • Samfundsfag B
 • Idræt B eller Billedkunst B
 • Filosofi C eller Psykologi C.

Denne fagpakke er adgangsgivende til de samfundsvidenskabelige studier på universiteterne

Sproglig humanistisk:

Vi tilbyder to humanistiske fagpakker, som er adgangsgivende til de humanistiske studier ved universiteterne.
 • Spansk A
 • Design B
 • Samfundsfag B
 • + et fag på C-niveau, f.eks. drama eller psykologi.

Eller:

 • Historie A
 • Fransk / Tysk fortsætter B
 • Samfundsfag B
 • Design B

  Fagpakken forudsætter, at du starter med fransk C eller tysk C i 2. semester.

  Denne fagpakke kvalificerer ligeledes til humanistiske studier.

Naturvidenskabelig:

 • Matematik A
 • Fysik B
 • Kemi B

  Fagpakken forudsætter, at du starter med fysik på C-niveau i 2. semester.

Professionsfagpakker:

Fagpakkerne giver adgang til de korte og mellemlange uddannelser på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne.

Du kan f.eks læse videre til akademiøkonom, sygeplejerske eller folkeskolelærer.

En professionsfagpakke består af to fag på B-niveau, eller ét fag på B-niveau og ét fag på C-niveau. Hertil kommer yderligere ét fag på C eller B-niveau.

Du sammensætter selv din fagpakke ud fra de fag og niveauer, som den enkelte skole udbyder.

Eksempler på professionsfagpakker:

Sundhedspakke:
 • Idræt B
 • Biologi B
 • + et frit valgfag.
Krea-pakke:
 • Billedkunst B
 • Drama C
 • + et frit valgfag.
Musisk-kulturpakke:
 • Musik B
 • Samfundsfag B
 • + et frit valgfag.