some-facebook-code
Lige i øjet - HF uddannelsen på Frederiksberg
HF- gir dig grønt lys til livet  - Frederiksberg Hf kursus
HF- gir dig grønt lys til livet  - Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Hvordan gik det FHF'erne?

Vi har i gennem årene fået lavet en række kvalitative og kvantitative undersøgelser af vores kursisters studieforløb, såvel på FHF som efter endt HF-eksamen. Du kan se rapporterne her:

Notat om Hf kursisterne fra årgang 2011 *

Undersøgelsen omfatter den årgang Hf-kursister som afsluttede Hf-eksamen i 2011. Hovedkonklusionen er, at relativt få hf-studenter vælger en erhvervsuddannelse eller en kort videregående uddannelse. Langt den overvejende andel vælger enten en mellemlang videregående uddannelse eller en bacheloruddannelse. Undersøgelsen viser endvidere

"at der er en markant og systematisk forskel på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne i resten af landet, idet klart flere af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus vælger bacheloruddannelser og klart færre vælger mellemlange videregående uddannelser sammenlignet med hf-studenterne i resten af landet."

Det er tidligere undersøgt om denne forskel også ses, når man sammenligner hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus med hf-studenterne i tre storbykommuner (Aarhus, Odense og Ålborg) samt hf-studenterne fra Frederiksberg Gymnasium og hf.

Det viste sig her (for årgang 1990), at mens der var 23% af hfstudenterne fra Frederiksberg hf-kursus, som gennemførte en lang videregående uddannelse, så gjaldt det samme kun 9 – 10% af hf-studenterne fra de tre storbykommuner og Frederiksberg Gymnasium og hf.

* Årgang 2011 (PDF) af Lars Klewe fra Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet

Se også Notat om årgang 2010 fra FHF


Om Hf-kursisterne fra årgang 2008 *

Undersøgelsen er baseret på en række dybdeinterviews med en gruppe repræsentative kursister fra Frederiksberg Hf kursus.

Undersøgelsen belyser de forskellige typer af kursister og deres oplevelse af Hf-uddannelsen på Frederiksberg Hf kursus.

* Årgang 2008 (PDF)af Maria Duclos Lindstrøm og Birgitte Simonsen fra Center for Ungdomsforskning.


Hvordan gik det årgang 2007?*

I rapporten hedder det blandt andet, at:

"Hvis man dernæst ser på, hvor mange af hf-studenterne, der i 2012 er i gang med en akademisk uddannelse (enten en bacheloruddannelse eller en lang videregående uddannelse), så er der en temmelig markant forskel på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet.

Mens 30% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus på dette tidspunkt er i gang med en akademisk uddannelse, så gælder dette procentvis halvt så mange af hf-studenterne fra resten af landet (15%)"

* Se forsker Lars Klewes opsamling på undersøgelse over årgang 2007 fra Frederiksberg HF kursus i

HF-Vinkler 2014 s. 15-21

40 år med Hf -uddannelsen *

En omfattende undersøgelse af hvordan Hf kursisterne fra årgang 1976, 1990 og 2004 har klaret sig videre i uddannelsessystemet. Rapporten dokumenterer Hf- uddannelsens vigtige betydning i det samlede danske uddannelsessystem, som et vigtigt alternativ til de unge som ikke i første omgang kom i gymnasiet.

* Højere forberedelseseksamen i 40 år – hvordan er det gået hf-eleverne? af Lars Klewe, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Læs pressemeddelelse om rapporten


50 år med Hf-uddannelsen

I marts 2017 er det 50 år siden Hf uddannelsen startede op i Danmark. Frederiksberg Hf-kursus var som bekendt det først Hf-kursus i landet.

I anledning af 50-års jubilæet planlægges en jubilærums rapport om Hf -uddannelsen gennem 50 år.