some-facebook-code
Lige i øjet - HF uddannelsen på Frederiksberg
HF- gir dig grønt lys til livet - Frederiksberg Hf kursus
HF- gir dig grønt lys til livet - Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Fastholdelsesplan 2017-18

Overtrædelse af skolens tilstedeværelseskrav og krav om aflevering af skriftlige opgaver, vil betyde iværksættelse af sanktioner der kan få alvorlige konsekvenser for din studiesituation og for din studieplads.

Du skal i Lectio anføre årsag til eventuelt fravær.
Team-lærere/klasselærer, HF-vejledere og administrationen følger derfor dit fremmøde nøje.

Sanktionsprocessens faser:

 1. Overstiger dit fravær 10 %, vil du modtage et statusbrev.
 2. Ved fortsat for højt fravær modtager du brev med en skriftlig advarsel. Du skal derefter kontakte en hf-vejleder med henblik på en udredning af årsager til det store fravær.
 3. Hvis fraværet stadig ikke nedbringes vil du modtage et brev om indkaldelse til en kontraktsamtale med rektor.
 4. Nedbringes fraværet stadig ikke vil du modtage brev om udmeldelse.
 5. Hvis du efter eksamen på 1.hf ikke har et karaktergennemsnit på mindst 2.0, skal du være forberedt på at blive udmeldt af skolen.
Under hele dit uddannelsesforløb kan du ved for højt fravær indkaldes til 14-dages samtaler med henblik på at overvåge dit fravær.

I graverende tilfælde vil Rektor kunne meddele udmeldelse uden forudgående varsel.

Opgørelsestidspunkter af fravær i skoleåret 2017—2018:

I følgende uger opgøres fraværet, manglende afleveringer og eventuelle sanktioner iværksættes:
Uge: 37, 41, 47, 3, 9 og 14

God studiepraksis

Den gode studiepraksis har basis i klassen og den gode studiepraksis skabes og udvikles når du tager ansvar for din egen og dine klassekammeraters arbejdsdag i klassen.
 • Det er god studiepraksis når du møder rettidig og velforberedt
 • Det er god studiepraksis at tage aktivt del
 • Det er god studiepraksis at være hjælpsom over for de andre i klassen
 • Det er god studiepraksis at kontakte fraværende og spørge om årsag til fravær. Du kan måske hjælpe eller få en studievejleder til at kontakte.
 • Det er god studiepraksis at begrænse telefonbrug, fødeindtagelse, toiletbesøg og privat snak til frikvarteret.
 • Det er god studiepraksis at holde den bærbare tunet på undervisningen og have bøger og materialer med.
Belønningen for den gode studiepraksis er ikke fede årskarakterer (de eksisterer ikke) men en dynamisk og levende undervisningssituation samt en god eksamen.

Tilstedeværelseskrav & sanktioner

Som kursist på Frederiksberg HF-Kursus er du pligtig til at følge undervisningen og rettidigt aflevere skriftlige opgaver og projekter.

Frederiksberg HF-Kursus har valgt at sætte fokus på fastholdelse og fravær i skoleåret 2015-2016

 • Det 2-årige HF-studie er et fuldtidsarbejde som er aflønnet via Statens Uddannelsesstøtte
 • Den fysiske aktivitetsforpligtelse ”mødepligten” forudsætter minimum tilstedeværelse i 90 % af undervisningen.
 • Det vil sige at fravær skal holdes under 10% af undervisningstiden. De ministerielle bestemmelser definerer fravær som ikke-fremmøde uanset årsag.
 • Det indebærer at fx sessionsindkaldelse, vidneindkaldelse, sygdom, lykkelige eller ulykkelige omstændigheder betragtes som fravær!
 • Der eksisterer ikke et begreb, der hedder lovligt fravær!
 • 10% gælder for studieaktiviteterne som et gennemsnit. Forsømmelser i enkelte fag kan dog maksimalt udgøre 15%.

Oprykning til 2.år

Oprykning til 2.år forudsætter at du samlet har bestået 1.års eksamener. Får du problemer hermed skal du omgående kontakte din studievejleder.

Skriftlige afleveringer

Manglende aflevering af skriftligt arbejde betragtes som forsømmelser.

I fag hvor skriftlige arbejder skal fremlægges mister eleven retten til at gå til eksamen, såfremt rapporter ikke rettidigt afleveres og godkendes af vedkommende faglærer. Tidsfrister offentliggøres i rimelig tid.