some-facebook-code
home torsdag d. 22-02-2018 kl. 13:50 | uge 8 Lectio | Kalender | Find FHF | Kontakt FHF |
HF- gir dig grønt lys til livet  - Frederiksberg Hf kursus
HF- gir dig grønt lys til livet  - Frederiksberg Hf kursus
HF- gir dig grønt lys til livet  - Frederiksberg Hf kursus
Hf kurset
Frederiksberg Hf (FHF)
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen.
Dialoger - Fællesskab - Udvikling
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling
Det 2-årige Hf - giver adgang til videregående uddanelse

Personlig vejledning på FHF

Hf-Vejlederne

I løbet af din tid som studerende vil du opleve, at du skal træffe en række valg, der har afgørende betydning for dit videre uddannelsesforløb, ja for dit liv.

På Frederiksberg hf-kursus ved vi, at det kan være svært at vælge.

Derfor får du som studerende tilknyttet en hf-vejleder til din klasse, som kan hjælpe dig, herunder med at fastholde dit valg af 2-årigt hf.

Mød din studievejleder ...

Hf-vejlederne på FHF:

AnneKjeld ArneJanMarianne
Hf-vejleder Hans Kargaard Hf-vejleder Keld Arne Hansen Hf-vejleder Jan Andreasen Hf-vejleder Marianne Weile
Anne Kragh Andersen (AN)
1M
e-mail
Kjeld Arne Hansen (KAH)
1V, 1W, 1X, 2C, 2D
e-mail
Jan Andreasen (JAA)
1P, 1Q, 1R, 1U, 2F, 2J, 2K
e-mail
Marianne Weile (MA)
1T, 1Z, 1Ø, 2A, 2B, 2L, 2N
e-mail


Hf-vejledernes kontortider 2017-18:

LIGE UGER: ( det er nu uge 8)
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.20-
09.05
09.15-
10.00
10.10-
10.55
Marianne
11.05-
11.50
Marianne
12.30-
13.15
Marianne Marianne
13.25-
14.10
Marianne Marianne
14.20-
15.05
15.10-
15.55


Hf-vejledernes kontortider 2017-18:

ULIGE UGER: ( det er nu uge 8)
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.20-
09.05
09.15-
10.00
10.10-
10.55
Marianne Marianne
11.05-
11.50
Marianne Marianne
12.30-
13.15
Marianne Marianne
13.25-
14.10
Marianne Marianne
14.20-
15.05
15.10-
15.55

Tutorordningen på FHF

Som studerende på Frederiksberg hf-kursus vil du få tilknyttet en tutor. Din tutor vil invitere dig til en række samtaler i løbet af uddannelsen. Formålet med tutorsamtalerne er, at du bliver bevidst om dine stærke og svage sider som studerende.

Hvis du har faglige eller personlige problemer, kan du også selv henvende dig til din tutor. Han/hun vil så hjælpe dig med at løse problemet eller fortælle, hvem der kan hjælpe. Hver samtale afsluttes med, at du og din tutor bliver enige om et fremadrettet mål.

Værkstedstimer

Hvordan får du lagt en kemisk formel ind på den rette mentale hylde? Hvordan får du flyvske kommaer til at lande de rigtige steder i teksten? Disse spørgsmål og flere til, får du svar på i værkstedstimerne.

I værkstedstimerne lærer du nemlig studieteknikker og kompetencer, du skal bruge i løbet af uddannelsen.

Det kan f.eks. være notatteknik, skriveteknik, opgaveteknik, avanceret tekstbehandling eller grammatik. Men der kan også findes tid til planlægning af en tur i biografen for hele klassen.

Socialrådgiver

På Frederiksberg hf-kursus har vi ansat socialrådgiver Anne Kragh Andersen.

Anne tilbyder rådgivning og hjælp i forbindelse med eventuelle sociale problemer af boligmæssig og økonomisk karakter, som gør det svært for dig at få det optimale ud af din uddannelse.

Mød socialrådgiveren ...

FHF's socialrådgiver Anne Kragh Andersen

Formålet hermed er, at kunne tilbyde de studerende en ekstra mulighed for, at få talt om og hjælp til problematikker der blokerer for gennemførelsen af uddannelsesforløbet.

Der kan være tale om sociale og personlige problemer i forhold til bl.a. familie/venner, bolig, offentlige myndigheder, misbrug, helbred og lignende problemstillinger.

Socialrådgiveren tilbyder også at gå med ud af huset som bisidder eller støtte for kursisten.

Kontortider

Socialrådgiver Anne Kragh Andersen har kontor samme sted som studievejlederne og kan træffes på nedenstående tidspunkter.

Mandag, torsdag og fredag : kl 8.00- 15.00
tirsdag og onsdag: kl 9.00 - 16.00

Mentorordning

Hvis du lider af psykiske vanskeligheder er det muligt at ansøge om mentorstøtte. For at ansøge skal du henvende dig til skolens socialrådgiver Anne Kragh Andersen, Ansøgningen sendes til Undervisnings Ministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen som bevilger støttetimer som bruges til at ansætte en lærer til at være mentor for den ansøgende.

Studievalg Kbh.

Studievalg København vejleder dig i valg af videregående uddannelse og erhverv.

Jeg hedder Hanne Nielsen og er studievalgsvejleder på din skole. Du kan træffe mig i studie-vejledningen ca. en gang om måneden.

Se træffetider på opslag på skolen eller på Uddannelses-Guiden på www.ug.dk

Du er velkommen til at stille mig spørgsmål om uddannelsesvalg via e-mail på hni@studievalg.dk

Studievejleder Hanne Nielsen Du kan også ringe til Studievalg København på tlf.nr.3532 2914
eller besøge os i Fiolstræde 22.

Med venlig hilsen
Hanne Nielsen

Læsevejledere

Vi har flere uddannede læsevejledere på skolen. I starten af skoleåret gennemføres en screening af kursister på 1.HF for at identificere elever med læse- eller skrivevanskeligheder.

Disse elever tilbydes læsevejledning individuelt eller i grupper, typisk én time om ugen.

Andre elever, som selv finder ud af, at de har problemer er velkomne til at opsøge læsevejlederne. Særligt i forhold til ordblinde er der mulighed for at søge hjælpemidler, herunder computer med læse- og skriveprogrammer.