some-facebook-code
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Billedkunst på Hf


Et kursistarbejde fra Billedkunst 2014-15
Et kursistarbejde fra Billedkunst

Vi lever i en mediekultur, hvor den daglige informationsmængde præges af en voldsom billedstrøm. Vi bladrer gennem aviser og magasiner, surfer på nettet og zapper mellem forskellige kanaler. Vi ikke blot ser billeder, vi lever i billeder: Mode, design, indretning, iscenesættelse, computergrafik, kunst og arkitektur danner visuelle rammer om vores liv.

Når en stadig stigende del af de oplysninger, vi modtager, er billedbaserede, er det vigtigt at lære, hvordan man kan aflæse dem og at kunne forholde sig kritisk til dem.

I billedkunst lærer du, hvordan man kan undersøge og arbejde med denne billedverden i både teori og praksis.

I løbet af året får du indsigt i billedkunstens særlige terminologi, og du lærer at analysere og fortolke billedkunstens mange forskellige udtryk. Gennem praktisk, kreativt arbejde trænes du i at udtrykke dine egne ideer, følelser og budskaber. Det praktiske kræver ingen særlige forudsætninger – kun lysten til at udtrykke sig gennem ”billeder”!

Gennem undervisningsforløbene får du en bred teoretisk viden om kunstens udvikling og sammenhæng med den samfundsmæssige og teknologiske udviklingen op gennem historien.

Faget er derfor på en gang et kulturfag, der rummer og supplerer de øvrige humanistiske fag på HF, og et fag, der kan spille sammen med naturvidenskabelige fag som fysik, biologi og matematik.

Et kursistarbejde fra Billedkunst 2014-15
Et kursistarbejde fra Billedkunst
I billedkunst beskæftiger vi os som navnet antyder først og fremmest med kunst og arkitektur - men faget kan også inddrage mange andre menneskeskabte billeder som pressefoto, film, tegneserier, reklamer mm.

Billedkunst på C-niveau har tre ugentlige undervisningstimer, og der er eksamen efter et års undervisning. Det er muligt på 2. år at vælge billedkunst på B-niveau med 5 ugentlige timer og en afsluttende eksamen.

Billedkunst på B-niveau

På B-niveau stilles der krav om en større forståelse for arbejdet med billedkunstneriske udtryk, end der gør på C-niveau. Du kan eksempelvis undersøge hvordan en udstilling egentlig bliver til. Hvilke ideer der ligger bag valg af værker, ophængningen mm. Eller undersøge hvorfor nogle kunstnere får succes, og andre kunstnere ikke gør.

Vælger du faget på B-niveau får du større indflydelse på, hvad du arbejder med. Sidst på året er der bl.a. afsat ca. en måned til et selvstændigt projekt, hvor du selv vælger et emne, du vil undersøger nærmere gennem analyse og kreativt, praktisk arbejder. Projektet fremlægges ved eksamen.

Både på C- og B-niveau afspejler eksamen den daglige undervisning og forener det teoretiske og praktiske arbejde med kunst. Man analyserer og redegør både for professionelle kunstneres værker og for sine egne kreative arbejder.

Se bekendtgørelsen

Sidst opdateret d. 31-01-2015 af ol

Om billedkunst på Frederiksberg Hf kursus:


Billedkunstlærerne på FHF

Lærerportræt
Jette  Falk (JF)
Lektor  
JF@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Lotte  Stuhr (ls)
Adjunkt  
ls@frberg-hf.dk