some-facebook-code
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Dansk på FHF


Dansk på A - niveau

grafitti og dansk I dansk læser og analyserer vi alle mulige former for tekster, vi skriver selv tekster, og vi træner den mundtlige fremstilling.

I dansk udvikler du en kritisk og kreativ sans for sprog, kommunikation, litteratur og medier, og du får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.

Om undervisningen

Formdigt af Lars. bkdigte.blogspot.dk/2012/04/blog-post. html.  Tilladelse til brug er søgt men ingen respons
Formdigt af Lars. kilde
I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer.

Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer. Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du lærer bl.a. at analysere og fortolke litterære tekster inden for en række genrer som roman, novelle, digt og drama. Fx arbejder du med værkernes betydning og funktion i deres samtid og eftertid og vil blive sat ind i forskellige teorier om litteratur, fx genrebegreber, og i tekstanalytiske metoder m.m.

På baggrund af din læsning af et bredt udvalg af skønlitterære tekster fra de sidste 1000 år, både danske og fra verdenslitteraturen, vil du få kendskab til litteratur- og kulturhistorie.

Endvidere lærer du at analysere og vurdere medier og medietekster, fx aviser, tv, websites og interaktive medier. Her får du bl.a. viden om nyhedskriterier og lærer om fiktions- og faktakoder i teksttyper som dokumentar, nyheder og fiktion.

Ved også at arbejde sproganalytisk med et varieret udvalg af både talte og trykte tekster får du desuden kendskab til fx grammatik og stil, argumentation, retorik og kommunikation. Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Billedet Ordapotek af Morten Søndergård. Tilladelse til gengivelse søgt men ingen respons
Billedet Ordapotek af Morten Søndergård
Undervisningsformen veksler mellem lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, elevoplæg, klassesamtale, gruppearbejde, projektarbejde samt internetbaseret tilrettelæggelse.

I dansk på A-niveau vil der være en del skriftlige opgaver.
Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. i skriveundervisningen, til informationssøgning og i forbindelse med tekster, der ikke er trykt.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 6 timer.
Du vælger mellem et antal opgaver stillet på grundlag af et tekst-/billedmateriale.
Den første 1 1/2 time af prøven foregår i grupper, hvor dele af materialet, genrevalg og formidlingssituation drøftes.
Ved prøven skal du på baggrund af et tekstmateriale komme med et konkret forslag til en formidling af et danskfagligt emne til en udpeget modtagergruppe.

Den mundtlige prøve varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid.
Eksamensspørgsmålet indeholder en eller flere tekster inden for det sproglige, det litterære eller det mediemæssige stofområde.
Prøven tager udgangspunkt i dit oplæg på ca. 10 minutter og former sig derefter som en faglig samtale om emnet.

Se bekendtgørelsen

Sidst opdateret d. 01-02-2015 af LS

Dansklærerne på FHF

Lærerportræt
Anne Dorte  Fridberg (AD)
Lektor  
AD@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Ask Hejlskov  Larsen (AH)
Lektor  
AH@frberg-hf.dk
Lærerportræt
DITTE  HERMANSEN (dih)
Årsvikar  
dih@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Inger  Worsøe (IW)
Lektor  
IW@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Kim  Ingholt (ki)
Lektor  
ki@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Lotte  Stuhr (ls)
Adjunkt  
ls@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Peter Johannes  Larsen (PEL)
Lektor  
PEL@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Stefan  Østrup Christensen (SCH)
Årsvikar  
SCH@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Stina  Kristensen (SK)
Årsvikar  
SK@frberg-hf.dk