some-facebook-code
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Informatik på Hf


Datalogi er et C-niveau fag. Der er 3 ugentlige timer. Faget er et valgfag, som kan vælges på 2.år.

Identitet

 • Informatik er et almendannende og studieforberedende it-fag.
 • Faget tager udgangspunkt i virkelighedsnære arbejdsprocesser og it-systemer, og relaterer sig dermed til virkelighedsnære forhold i samfundet.
 • Kernen i faget er behandling af- og interaktion med digitale data.
 • Faget beskæftiger sig med digitale data i et samspil mellem teori/model på den ene side og afprøvning/eksperiment på den anden. Vekslen mellem teori og praksis.
 • Fagets genstandsområder er data, struktur, proces og interaktion i forbindelse med it-systemer.
 • Faget bidrager til den digitale dannelse.
Lahore-Board-10th-Class-Computer-Science-Past-papers

Formål

 • Informatik bidrager til uddannelsernes overordnede formål ved at styrke de generelle og specifikke kompetencer til at gennemføre en gymnasial uddannelse, valg af videregående uddannelse og fremtidig karriere.
 • Opnår kompetence i at arbejde systematisk og reflekteret gennem inddragelse af teori og modeldannelse på den ene side og realisering og afprøvning på den anden side.
 • Opøver teoretisk indsigt og praktisk arbejde med at skabe forskellige it-systemer.
 • Indsigt i egne styrker og interesser i faget, med henblik på uddannelses- og karrierevalg.
 • Bliver i stand til at redegøre for innovative it-løsninger på virkelighedsnære problemstillinger.

Faglige mål

 • Konstruktion af it-system som løsning til problemstilling
  Løse et mindre problem ved at beskrive problemet, designe, programmere og afprøve systemet. Anvende brugerorienterede teknikker. Hvordan skal systemet virke fra en brugers synsvinkel. Det skal være virkelighedsnære og relevante problemstillinger. Eks. web-butikker, apps til helseformål, spil, robotter.
 • It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning
  Give eksempler på hvordan it-systemer har betydning for og påvirker menneskelige aktiviteter. Eks. automatisering af arbejdsprocesser, digitalisering af borger-informationer, robotter i plejesektoren.
 • It-sikkerhed, netværk og arkitektur
  Redegøre for beskyttelse af egen digital identitet og egne data på internettet samt redegøre for tekniske og menneskelige aspekter af it-sikkerhed. Eks. kryptering af data, principper for gode valg af passwords. Generelle principper for it-systemers arkitektur. Client-server arkitektur i eksempelvis computerspil eller administrative systemer (Lectio).
 • Repræsentation og manipulation af data
  Kendskab til data i form af tal, tekst og billeder. Strukturering af data. Organisering af data i databaser og hvordan databaser anvendes i it-systemer. Simple sql-forespørgsler. Big data.
 • Programmering
  Anvende basale strukturer i et programmeringssprog (sekvens, løkke og forgrening). Anvende variable. Eks. programmering af hjemmesider i HTML og JavaScript, programmere Lego-robotter, programmere computerspil.
 • Interaktionsdesign
  Design af brugergrænseflader, der opfylder krav om brugervenlighed, og som tager hensyn til brugergrupper.
 • Innovation
  Arbejde med it-systemer, som Skype, smartphones, Airbnb, og analysere hvorfor de er innovative (nyskabende).
 • Supplerende stof på hf
  Vælge at arbejde med emner som har relation til fagpakker og valgfag. Eks. arbejde med it-systemer i sundhedssektoren, politiet, undervisningssektoren, daginstitutioner, web-firmaer, kommuner. Andre relevante emner kan eks. være kunstig intelligens, it-historie, netværk, algoritmer.

Arbejdsformer

Projektarbejdsformen fremtrædende. Arbejdet foregår i grupper og individuelt. Der arbejdes med teorien i praksis.

Eksamensform

Der trækkes et spørgsmål, og der gives 24 timers forberedelse. Der arbejdes gruppevis eller individuelt i forberedelsestiden. Eksaminationen er individuel.

Projekteksempler

Hjemmesider , Programmering i Java, Visual Basic eller andre højniveausprog.
Databaser, Udvikling af chat-system, Udvikling af system til at sende sms, Internet, Computerspil, Robot styring, Netværk
Sidst opdateret d. 31-01-2015 af ol

Datalogilærerne på FHF

Lærerportræt
Susanne  Hansen (SHA)
Lektor  
SHA@frberg-hf.dk