some-facebook-code
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Design på HF


Design holdene på tur til Paris - marts 2015
Design holdene på tur til Paris - marts 2015
Faget design har to formål.

Det ene er at være ”almendannede”.
Dette opfylder vi ved at beskæftige os teoretisk med udvalgte stilperioder. Så når skoleåret er omme, har vi en vis viden om design som kulturbærende menneskelig aktivitet.

Det andet formål er at træne de studerendes ”innovative og kreative færdigheder”.
Dette gør vi ved at arbejde praktisk problemløsning i et mindre antal designprojekter. En stor del af undervisningen er således projektorienteret, hvilket naturligvis stiller krav til den enkelte studerendes engagement.

Teori og praksis kobles sammen ved at det teoretiske stof anvendes direkte som research, der fungerer som afsæt for innovative forslag.

Faget omfatter produktdesign, kommunikationsdesign og design af fysiske omgivelser.

Design holdene på tur til Paris - marts 2015 . Her en skitse fra Freja
En elevskitse fra Paris - marts 2015
På første år findes faget på C-niveau med 3 ugentlige timer og på andet år kan faget vælges på B-niveau med 5 timer om ugen.

Eksamen er mundlig og foregår som en halv times fremlæggelse af et emne, der af valgt af den studerende i samråd med underviseren. Der redegøres for emnets teoridannelse og emnet relateres til et udvalg af de projekter, der er arbejdet med i årets løb.

Se bekendtgørelsen


Designlærerne på FHF

Lærerportræt
Jette  Falk (JF)
Lektor  
JF@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Trine  Quist (TQ)
Lektor  
TQ@frberg-hf.dk