some-facebook-code
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Om eksamen på FHF

Hf-eksamen

Den 2-årige hf-uddannelse er en eksamensuddannelse, hvor alle fag afsluttes med en mundtlig eller skriftlig eksamen.

1.hf er tilrettelagt således, at matematik har både en skriftlig og mundtlig eksamen.

Praktisk musisk fag og naturfagspakken afsluttes med en mundtlig eksamen.

I 2.hf har de obligatoriske fællesfag, dansk og engelsk både en skriftlig og mundtlig eksamen. Fagene historie, samfundsfag og religion samarbejder i Kulturfagspakken, som afsluttes med en mundtlig eksamen.

Alle kursister skriver en Større Skriftlige Opgave (SSO) umiddelbart før Juleferien på 2. Hf.

Hertil kommer nogle valgfag, f.eks, samfundsfag på B-niveau eller fysik på B-niveau, som alle indebærer en mundtlig eksamen .

Både ved mundtlig og skriftlig eksamen medvirker censorer, som er udpeget af Undervisningsministeriet. Deres opgaver er beskrevet i

Almen eksamensbekendtgørelse

Skriftlig eksamen

I en række fag afholdes der skriftlig eksamen. Det gælder matematik, engelsk og dansk.

Det er vigtigt at du som kursist forstår de betingelser og regler som de skriftlige eksamener afvikles under.

Vi har derfor her samlet de instrukser og vejledninger som udleveres i forbindelse med den skriftlige eksamen på Frederiksberg HF kursus

Skriftlig eksamen

Om eksamen i skr.dansk

Om eksamen i skr. engelsk

Om eksamen i skr. matematik A

Om eksamen i skr. matematik B

Om eksamen i skr. matematik C

Dine skriftlige afleveringer skal være forsynet med sidehoved, med navn, klasse og sidetal.

Er du i tvivl om hvordan du gør dette - så se:

En kort vejledning til Word .

Prøveeksamen

Om prøveeksamen i skr.dansk

Om prøveeksamen i skr. engelsk

Om prøveeksamen i skr. matematik

Dine skriftlige afleveringer skal være forsynet med sidehoved, med navn, klasse og sidetal.

Er du i tvivl om hvordan du gør dette - så se:

En kort vejledning til Word .

-->