some-facebook-code
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Om eksamen på FHF 2018

Den 2-årige hf-uddannelse er en eksamensuddannelse.
Mød i god tid, vis hensyn og respekt.

Den samlede eksamensplan ser således ud:

Alle eksaminer finder sted i henhold til eksamensbekendtgørelsen.

Bemærk især § 20, der handler om snyderi. Hvis der gives eller modtages uretmæssig hjælp, kan eleven bortvises fra prøven. Så lad vær!

Klagevejledning: Der kan klages over prøveforløbet eller bedømmelsen. Klagefristen er 14 dage. Se i øvrigt nedenstående link.

Held og lykke med eksamen alle sammen.

Eksamensbekendtgørelsen:
www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722

Om mundtlig eksamen på Frederiksberg HF:

 • Computer i forberedelsestiden på skolen (ikke de evt . 24 timer derhjemme): I må gerne bruge deres computer i forberedelseslokalet. I må også gerne tage noter på computeren og tage den med ind til eksamen. Se regler for kommunikation.
 • Eksaminationslokale: Det står på Lectio, hvor eksamen finder sted.
 • Eksamen/karakter: Eksamen er startet, når I har trukket jeres spørgsmål. Det vil sige, hvis I f.eks. trækker 24 timer før jeres eksamen og ikke kommer til selve den mundtlige eksamen, får I -03.
 • Forberedelsen: Hvad må man have med?
  I må have alt med til forberedelsen, bøger, papirer fra undervisningen, jeres egne noter, jeres computer.
  Husk reglerne for 1 år, hvor man ikke må gå på nettet overhovedet. (se kommunikation med omverdenen.)
 • For sent: Hvis det helt utænkelige sker, at I er for sent på den til eksamen, skal I straks kontakte kontoret.
 • Kommunikation med omverdenen i forberedelsestiden (på skolen) ikke de evt. 24 derhjemme

  1. år må ikke gå på nettet – alt skal være downloadet på jeres computer eller med i papirform.

  2. år må gå på nettet i samme omfang som til den skriftlige eksamen (altså gå ind på de sider, der er brugt i undervisningen) men jo ikke kommunikere med omverdenen.

 • Mobiltelefoner: I må ikke have mobiltelefoner hverken i forberedelsen eller til den mundtlige eksamen. I kan aflevere telefonen til jeres lærer, hvis I har den med.
 • Mødetid: I kan finde din eksamenstid på jeres forside på Lectio. I skal komme i god tid – gerne 30 min før jeres eksaminationstid.
 • Ordbøger: Både på 1. og 2. år må I bruge Gyldendals Online-ordbøger. I må også bruge papirudgaven.
 • Sygdom: Hvis I er syge til en eksamen, skal I straks ringe til kontoret, som vil fortælle jer, hvad I skal gøre. I skal aflevere en lægeerklæring for at få lov til at komme til sygeeksamen.
 • Sygeeksamen: ligger i august.
 • Trækning: Hvis I skal trække 24 timer inden jeres egentlige eksamen, foregår det altid på kontoret.

Om mdt. eksamen - PDF