some-facebook-code
Lige i øjet - HF uddannelsen på Frederiksberg
HF- gir dig grønt lys til livet  - Frederiksberg Hf kursus
HF- gir dig grønt lys til livet  - Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Hf - en succeshistorie

HF-uddannelsen - 50 år

Hf-uddannelsen blev startet op i 1967 og kunne i marts 2017 fejre 50-års jubilærum.

Ideen til oprettelse af en ny ungdomsuddannelse udviklede sig i midten af 1960'erne. Det var ikke mindst daværende undervisningsminister K. B. Andersen som var initiativtager.

Målet var at bryde den snævre sociale rekrutering som der endnu på det tidspunkt var til uddannelsesystemet, ved at skabe en ny ungdomsuddannelse som kunne sikre et bredere uddannelsestilbud til de unge.

Dette blev blandt andet udtryk således af Fhv. Statsminister Poul Hartling, hf-ordfører for Venstre:

“For mig var det afgørende at få skabt en uddannelse der både var fleksibel og uden blindgyder.

HF skulle give mulighed for videreuddannelse. HF var især et tilbud for dem der havde været ude et år eller mere.”

Fhv. undervisningsminister K. Helveg Petersen, fra det radikale Venstre, havde følgende forventninger til den nye uddannelse:

“Det vigtigste for mig var at udvikle et alternativ til gymnasiet, som gav andre grupper mulighed for en almendannende uddannelse.”

Hf-uddannelsen var allerede fra starten en succes. En undersøgelse af hf studenterne fra 1970 viste at 87% af studenterne brugte deres Hf -uddannelse til at videreuddannede sig.

Kun en lille andel - ca. 7 % gik dengang videre til universitetet, mens langt hovedparten valgte mellemlange uddannelser ikke mindst læreruddannelsen.

Det stod også klart at Hf uddannelsen opfyldte sin målsætning med at sikre en bredere social rekrutering til uddannelsessystemet. Flere piger (58%) valgte Hf-uddannelsen end tilfældet var i gymnasiet.

Vores historie med Hf

Det første Hf kursus som blev oprettet i 1967 var netop vores kursus, dengang under navnet Statens Hf kursus.

I de første år lå kurset på Nattergalevej på Nørrebro og i 1973 flyttede vores kursus til Frederiksberg Allé / Værnedamsvej.

Ejvind Jensen - rektor på Statens Hf 1967-88
Rektor for Statens Hf blev cand.psyk. Ejvind Jensen, som i årene før havde arbejdet på Emdrupborg Forsøgsskole og her været med til at udvikle nye ideer om uddannelse og eksamensformer.

I 1986 skiftede kursus navn til Frederiksberg HF-kursus, og i oktober 1988 blev Finn Bønsdorff ny rektor for Frederiksberg Hf.

Som følge af nye skolesammenlægninger på Frederiksberg flyttede vi i dec. 1991 til nyere og større faciliteter på Sønderjyllands Allé 2 på Frederiksberg.

50 år med Hf

Læs HF jubilærumsskrift - Hf-vinkler 2017
Se billeder fra 50-års jubilæet

Hf - en succeshistorie

Mens hf-uddannelsen generelt har haft en noget blandet status rundt om på gymnasierne, har vi på Frederiksberg Hf alene oplevet Hf uddannelsen som en succes.

Tusinder af unge, også unge fra "uddannelsesfremmede hjem" - som det jo hedder - har her fået en ny chance for livet, og brugt den!

Hf har derfor om noget været med til at bryde den negative sociale arv og givet nye muligheder for rigtig mange unge mennesker.

Det viser sig ikke mindst i de mange undersøgelser vi har lavet i de sidste 20 år om Hf kursisternes videre uddannelsesforløb.

Her fremgår det at en langt højere andel af vores hf kursister vælger videregående uddannelser - herunder universitetsuddannelser, end Hf'erne i resten af landet.

Hvad
Vores kuristers uddannelsesvalg efter endt Hf eksamen
Kilde: KOT 2015
Se evalueringer fra FHF