some-facebook-code
Lige i øjet - HF uddannelsen på Frederiksberg
HF- gir dig grønt lys til livet - Frederiksberg Hf kursus
HF- gir dig grønt lys til livet - Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Evaluering på FHF

Frederiksberg Hf kursus har en lang tradition for udarbejdelse af evalueringsrapporter og analyser af forskellige aspekter af undervisningen og dagligdagen på Frederiksberg HF.

For skoleåret 2015-16 planlægges en forskningsrapport om Hf-kursisternes sociale sammensætning .

Hvad laver elever fra FHF efter afsluttet hf-eksamen?

38 % af vores elever søger og bliver optaget på universiteterne, og 42% bliver optaget på de mellemlange professionsbacheloruddannelser. 17 % optages på erhvervsakademierne, og 3 % påbegynder videre uddannelse indenfor de kunstneriske fag. 38 % af FHF's kursister fortsætter på universitetet!
Kilde: KOT-tal 2015

Uddannelse efter HF ..?

Over de sidste godt 20 år har vi således fulgt hvordan det er gået FHF's kursister i deres videre uddannelsesforløb efter afslutningen af HF-uddannelse.

Undersøgelserne er foretaget i samarbejde med Lars Klewe ( Institut for uddannelse og Pædagogik - Århus Universitet) og Danmarks Statistik.

En af konklusionerne i de seneste undersøgelser er,

at en signifikant højere andel (25%) af kursisterne fra Frederiksberg HF-kursus vælger og fuldfører en lang videregående uddannelse, sammenlignet med HF-kursister fra de øvrige HF-kurser (10%) i landet.

Den seneste analyse af årgang 2013 kan læses i

HF-Vinkler 2015 s. 17-25

Se også konklusionerne fra tidligere analyser.

Tidligere elever fortæller:

Christian - Stud. Cand.merc - fortæller om sin tid som kursist på Frederiksberg HF kursus

FHF's YouTube Kanal

Eleverne om Hf:

 • “Uden HF havde jeg aldrig fået mulighed for at starte på universitetet, og uden støtten fra Frederiksberg HF var mit snit aldrig blevet godt nok til min drømmeuddannelse. ”

  “ Frederiksberg HF har betydet at jeg rent faktisk fik en gymnasial uddannelse og har givet mig lysten og modet til at studere videre. ”

 • “ HF har betydet alverden for mig og mulighederne for min fremtid - ingen tvivl om dét.

  Udover det, har HF lært mig mange ting som måske virker ubetydelige. Men f.eks. at læse en bog (...).

  Lyder måske fjollet, men dét har HF også givet mig - altså en bedre forståelsesramme for verden. ”

 • “ Jeg kunne få en boglig uddannelse selvom min tid i folkeskolen var rigtig dårlig.

  Jeg troede jeg var dum indtil jeg fik et gennemsnit på 11,3 på jeres skole og kunne gennemføre jordemoderuddannelsen til topkarakterer. ”

 • “ Det har betydet alt for mig, da jeg ellers ikke ville have haft mulighed for at læse videre på noget, der interesserer mig.

  Skolen gjorde det muligt for mig at koncentrere mig nok til, at jeg kunne få det gennemsnit jeg behøvede.

  Jeg er ekstrem taknemmelig for mange af de dygtige lærer, der er ansat og i det hele taget muligheden for en chance til efter at være droppet ud af gymnasiet. ”

 • “ I forhold til uddannelse har det betydet alt.

  Uden HF havde jeg aldrig fået mulighed for at starte på universitetet, og uden støtten fra Frb.HF var mit snit aldrig blevet godtnok til min drømmeuddannelse.

  Socialt har det også betydet enormt meget, og de mennesker jeg lærte at kende på de to år, betyder stadig alt. ”

 • “ Selve uddannelsen har givet mig en rigtig bred viden og på et højt fagligt niveau.

  Frederiksberg HF-kursus har givet mig to fantastiske år, fyldt med optankning på selvtillidskontoen, sjov, venskaber og har givet mig lysten til at lære mere.

  Frederiksberg HF-kursus har bidraget med fantastiske og engagerede lærer og dejlige rammer. ”

 • “ HF-uddannelse har betydet for mig, at jeg kunne komme videre på drømmestudiet efterfølgende.

  Fordelen var i min optik, at jeg kunne gennemføre det adgangsgivende studie på blot to år, fremfor gymnasiets 3 år.

  Jeg var glad for min tid på Frederiksberg HF og så det som en fordel, at kusisterne var betydeligt ældre/modne end tilfældet er på gymnasierne. ”

 • “ HF uddannelsen har betydet rigtig meget for mig. Med min HF eksamen kunne jeg komme ind på drømmestudiet.

  Samtidig har HF-uddannelsen været en lærerig oplevelse, hvor jeg lærte rigtig meget om selvdisciplin og hvad der skulle til for at nå mine mål.

  Desuden var jeg utrolig glad for alle mine undervisere på HF. ”

 • “ Jeg tog HF på et perfekt tidspunkt, hvor jeg var klar til at være ansvarlig og målrettet.

  Helt praktisk har uddannelsen betydet at jeg har fået et godt gennemsnit, så jeg får en videregående uddannelse.

  Derudover har tiden på HF haft en generel positiv indvirken på min udvikling, har givet mig gode venskaber og gode minder ”

 • “ Jeg var meget glad for min HF-forløb. Er enormt glad for at jeg gik på HF og ikke i gymnasiet, da alle elever var meget målrettede og engagerede.

  Syntes HF er en enormt god skoleform, da den minder meget om den undervisningsform der er på uni. Var også enormt glad for mine lærere. ”

Eleverne fortæller om Hf..

Karaktergennemsnit

Kursisterne på Frederiksberg Hf kursus har altid ligget med et lidt højere karaktergennemsnit end øvrige Hf-kursister i landet. Nedenstående tabel viser karkatergennemsnit for forskellige fag og det samlede eksamenssnit for FHF sammenlignet med landets øvrige Hf-kursister.

Karaktergennemsnit på Frederiksberg Hf kursus
Kilde: Hf-vinkler 2015, s. 9

Databanken for undervisningssektoren

I Undervisningsministeriets Databank Datavarehuset kan man finde karakterer og andre nøgletal for de enkelte uddnnelsesinstitutioner.

Elevernes tilfredshed?

Andre undersøgelser har belyst vore kursisters oplevelser af at være kursist på FHF.

Nedenfor er vist resultaterne fra den sidste undersøgelse af kursisternes tilfredshed med FHF, undervisningen og deres stamklasser. (1)

Kursisternes tilfredshed med Frederiksberg Hf kursus

94 % af kursisterne på FHF er tilfredse eller meget tilfredse med at gå på Frederiksberg Hf kursus!

Kursisternes tilfredshed med undervisningen på Frederiksberg Hf kursus

88 % af kursisterne er tilfredse eller endda meget tilfredse med undervisningen på FHF!

Kursisternes tilfredshed med deres klasse på Frederiksberg Hf kursus

87 % af de adspurgte svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den klasse de gå i på FHF!.
1. Se hele undersøgelsen i Hf-vinkler 2014 .

Øvrige rapporter ...

 • Sidste år gennemførte vi en undersøgelse af, hvorvidt sociale medier skulle integreres i undervisningen.

  Rapporten kan læses i
  HF Vinkler 2015 s. 87 ff

 • I 2014 undersøgte vi kursisternes holdning til mellemtimer og flerlektioner-blokke på skemaet samt generelle undervisningsforhold på FHF.
  Se en sammenfatning af rapporten her

  Den samlede rapport kan læses i
  HF vinkler 2014 s. 67 ff

 • I skoleåret 2013-14 gennemførte vi en evaluering af de skriftlige arbejder og udvalgte miljøforhold på FHF

  Se den samlede evalueringsrapport i
  HF vinkler 2013 s. 97 ff

 • For et par år siden gennemførte vi en større undersøgelse af kursisternes generelle trivsel på FHF, se mere i

  Rapport om kursisters trivsel 2011