some-facebook-code
Eleverne i rotunden  - Frederiksberg Hf kursus
Lige i øjet - HF uddannelsen på Frederiksberg
Lige i øjet - HF uddannelsen på Frederiksberg
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Fag og fagpakker på FHF 2018

Det nye HF

Med virkning fra d. 1 januar 2017 er hf-uddannelsen blevet reformeret.

Hf-uddannelsen på FHF giver fortsat adgang til længere videregående uddannelser på universiteterne.

Dine uddannelsesmuligheder efter Hf afhænger alene af hvilke valgfag / fagpakker som du har fulgt under din Hf-uddannelsen.

Den ny hf-uddannelse består af 4 semestre, hvor det første semester, fra august 2017 til december 2017, er fælles for alle.

Hf-uddannelsen er fortsat en eksamensuddannelse, og alle fag afsluttes med enten en mundtlig og/eller skriftlig eksamen.

Du skal i forbindelse med din ansøgning vælge ét og kun ét af følgende fag:
billedkunst C, design C, idræt C eller musik C

Obligatoriske fællesfag:

 • Dansk A-niveau afvikles over alle 4 semester
 • Engelsk B-niveau afvikles over alle 4 semestre
 • Matematik C-niveau afvikles over 1 og 2. semester.
 • Ét praktisk-musisk fag:
  Der vælges ét og kun ét af følgende fag:

  billedkunst, design, musik eller Idræt.

  Alle fire fag er på C -niveau og afvikles over 1. semester.

Obligatoriske fagpakker:

 • Naturvidenskabelige faggruppe
  omfatter fagene:
  biologi C, geografi C og kemi C
  afvikles over 1 og 2. semester.
 • Kulturfagsgruppen
  omfatter fagene:
  historie B, religion C og samfundsfag C
  og påbegyndes i 1. semester og afsluttes efter 3. semester (vintereksamen i januar).
 • Større Skriftlig Opgave (SSO)
  Den større skriftlige opgave er individuel, kan skrives i ét eller flere fag. Opgaven skal skrives i 4.semester.

Valgfag A, B og C-niveau

Valgfag på A-niveau:

Frederiksberg Hf-kursus udbyder følgende valgfag på A-niveau:
 • Engelsk A 5 t.
 • Historie A 2 t.
 • Matematik A 10 t.
 • Spansk begynder A 10 t.

Valgfag på B-niveau:

Frederiksberg Hf-kursus udbyder følgende valgfag på B-niveau alle med 5 ugentlige timer.
 • Billedkunst B,
 • Biologi B,
 • Design B,
 • Fransk fortsætter B,
 • Idræt B,
 • Fysik B,
 • Kemi B,
 • Matematik B,
 • Musik B,
 • Samfundsfag B,
 • Spansk begynder B,
 • Tysk fortsætter B.

Valgfag på C-niveau:

Frederiksberg Hf-kursus udbyder følgende valgfag på C-niveau:
 • Informatik C 3 t.
 • Drama C 3 t.
 • Filosofi C 3 t.
 • Fransk fortsætter C 6 t. i 2. sem.
 • Fysik C 6 t. i 2. sem.
 • Psykologi C 3 t.
 • Tysk fortsætter C 6 t. i 2. sem.

Universitetspakker:

Samfundsvidenskabelig:

 • Historie A 2 t.
 • Matematik B 5 t.
 • Samfundsfag B 5 t.
 • Billedkunst B 5 t.
 • Filosofi C eller Psykologi C. 3 t.

Denne fagpakke er adgangsgivende til de samfundsvidenskabelige studier på universiteterne

Bacheloruddannelse i:

Antropologi

Psykologi

Samfundsfag

Sociologi

Statskundskab

Økonomi

Sproglig humanistisk:

Vi tilbyder to humanistiske fagpakker, som er adgangsgivende til de humanistiske studier ved universiteterne.
 • Spansk A (begynder) 10 t.
 • Design B 5 t.
 • Samfundsfag B 5 t.
 • + et fag på C-niveau,
  f.eks. drama eller psykologi. 3 t.

Eller:

 • Historie A 2 t.
 • Fransk / Tysk fortsætter B 5 t.
 • Samfundsfag B 5 t.
 • Design B 5 t.
 • Filosofi C 3 t.
Fagpakken forudsætter, at du starter med fransk C eller tysk C i 2. semester.

Denne fagpakke kvalificerer ligeledes til humanistiske studier.

Humanistiske uddannelser i:

Asienstudier (japanstudier)
Asienstudier (kinastudier)
Asienstudier (koreastudier)
Audiologopædi

Dansk

Engelsk
Eskimologi
Europæisk etnologi


Film- og medievidenskab
Filosofi
Forhistorisk arkæologi
Fransk sprog og kultur


Græsk, klassisk


Historie


Indianske sprog og kulturer
Informationsvidenskab og kulturformidling
Italiensk sprog og kultur


Klassisk arkæologi
Kommunikation og it
Kunsthistorie


Latin
Lingvistik
Litteraturvidenskab


Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk)
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
Moderne Indien og Sydasienstudier
Musikvidenskab


Portugisiske og brasilianske studier
Pædagogik


Religionsvidenskab
Retorik


Spansk sprog og kultur


Teater- og performancestudier
Tysk sprog og kultur


Østeuropastudier

Natur- og lægevidenskabelig:

Fagpakken forudsætter, at du starter med fysik på C-niveau i 2. semester.

 • Matematik A 10 t.
 • Fysik B 5 t.
 • Kemi B 5 t.
Læs mere om Natur- og biovidenskabelige uddannelser og Medicin studiet

Natur- og Biovidenskab :

Biokemi
Biologi
Biologi-bioteknologi

Datalogi
De fysiske fag

Forsikringsmatematik
Fødevarer og ernæring

Geografi og geoinformatik
Geologi-geoscience

Have- og parkingeniør
Husdyrvidenskab

Idræt

Jordbrugsøkonomi

Kemi

Landskabsarkitektur

Matematik
Matematik-økonomi
Molekylær biomedicin
Nanoscience

Naturressourcer

Skov- og landskabsingeniør

Professionsfagpakker:

Fagpakkerne giver adgang til de korte og mellemlange videregående uddannelser på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne.

Du kan f.eks læse videre til Administrationsøkonom,
Ernæring- og sundhedsuddannelsen,
Fysioterapeut,
Natur- og kulturformidler,
Pædagog, Socialrådgiver,
Sygeplejerske, Folkeskolelærer

og meget mere.....

En professionsfagpakke består af:

 • to fag på B-niveau, eller
 • ét fag på B-niveau og
  ét fag på C-niveau.
 • Hertil kommer yderligere ét fag på C eller B-niveau.

Du sammensætter selv din fagpakke ud fra de fag og niveauer, som din videre uddannelse måtte kræve.

Læs mere om dine uddannelsesmuigheder her:

Erhvervsakademiuddannelser

Professionshøjskolen Metropol

Sundhedspakke:

 • Idræt B 5 t.
 • Biologi B 5 t.
 • + et frit valgfag. 3-5 t.
På vandski med idræt
Fra en friluftstur med vandski på Idræt

Krea-pakke:

 • Billedkunst B 5 t.
 • Drama C 3 t.
 • + et frit valgfag (B) 5 t.
et kursistarbejde fra Billedkunst
Et kursistarbejde fra Billedkunst

Musisk-kulturpakke:

 • Musik B 5 t.
 • Samfundsfag B 5 t.
 • + et frit valgfag (C) 3 t.
Musik holdet afholder musikaften
Elever optræder til musikaften