some-facebook-code
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Fagene på FHF

Fagene på 1. hf

Undervisningen i fællesfagene på Hf tager udgangspunkt i de meget forskellige faglige forudsætninger som vores kursister starter op med.

På 1. hf vil de fleste fag starte op på et niveau hvor alle bør kunne være med - forudsat at du som kursist, møder forberedt til timerne og deltager aktivt i undervisningen.

Selvom mange kursister har været borte fra undervisningsmiljøet i nogle år, så oplever mange heldigvis, at personlig modenhed, motivation og en aktiv indsats faktisk er alt hvad der skal til, for at opnå et godt resultat ved eksamen efter 1. år.

Obligatoriske fællesfag

På 1. HF har du følgende obligatoriske fællesfag (niveauer):

Dansk (A), Historie (B), Engelsk (B), Matematik (C) , Idræt (C) og ét af de tre kreative/ musiske fag: billedkunst, design eller musik, alle på C-niveau.

Naturvidenskabelig fagpakke

Hertil kommer den den Naturvidenskabelige Fagpakke som omfatter fagene biologi, geografi og kemi alle på C-niveau.
Undervisningen i den Naturvidenskabelige fagpakke afsluttes med en fælles fælles eksamen i de tre fag.

Fagene på 2. hf

På 2. hf er det faglige niveau betydeligt højere og det er tillige her at de fleste tilvalgsfag ligger. Alle fag afsluttes med en mundtlig og / eller skriftlig eksamen.

Kult-pakken

På 2. hf ligger også Kultur- og samfundsvidenskabelige fagpakke (Kultpakken), som omfatter fagene historie, religion og samfundsfag. Undervisningen i de tre fag er tilrettelagt i 3-4 fællesfaglige forløb, som afsluttes med en fælles eksamen efter 2. år.

Større Skriftlig Opgave

Umiddelbart inden Jul skrives den Større Skriftlige Opgave (SSO), indenfor et fag og et emne som du selv vælger. Man har en uge til at skrive opgaven, hvor den almindelige 2.års undervisning er aflyst. -

På siden her kan du læse mere om de enkelte fag således som faggrupperne selv har valgt at præsentere deres fag her på Frederiksberg HF kursus. Her finder du også billeder og kontaktoplysninger for fagets lærere.

Hf - læreplaner 2017