some-facebook-code
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Historie på Hf


Den 1. romerske kejser, Augustus
Augustus , den 1. romerske kejser
Historieundervisningen på FHF sigter mod at give dig en dybere forståelse for den verden du lever i, ved at forstå hvordan vores samfund har udviklet sig gennem historien.

Kernestoffet i historie B er følgende:

 • dansk historie og identitet
 • nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder forskellige typer af årsagssammen-hænge og periodiseringsprincipper
 • natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nutidigt perspektiv
 • forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv
 • styreformer i historisk og nutidigt perspektiv
 • ideologiernes kamp i det 20. århundrede
 • globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv
 • historiefaglige metoder
 • historiebrug

Kernestoffet i historie A er følgende:

 • hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
 • forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
 • forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
 • kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
 • stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
 • nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
 • politiske og sociale revolutioner
 • demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
 • politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
 • globalisering
 • historiebrug og -formidling
 • historiefaglige teorier og metoder

Historieopgaven

I 1.Hf udarbejdes historieopgaven som er en selvstændig skriftlig opgave. Arbejdet med historieopgaven strækker sig over 4 uger, hvor du dels skal tilegne dig nogle opgavetekniske kompetencer og dels lære at arbejde selvstændigt med historiske fremstillinger og historisk kildemateriale.

Historie og KULT

Historiefaget indgår i et tværfagligt samarbejde med religion og samfundsfag (kultur- og samfundsfagsgruppen eller blot KULT).

Her arbejdes der typisk med 4 tværfaglige emner som så belyses udfra de tre fags særlige synsvinkler.
Det er oftest aktuelle emner og temaer fra det 20. århundrede historie.

KULT afsluttes efter 3. semester med en fælles tværfaglig mundtlig eksamen.

Se mere under Kulturfagsgruppen

Historisk metode

Om historisk metode af M.Weile

Links til historie

www.danmarkshistorien.dk

www.his2rie.dk

www.faktalink.dk

www.folkedrab.dk

www.historyguide.org www.palaestina-info.dk

Om historisk metode fra Rysensteen Gymn.

Vejl. historieopgave + SSO (Otto) Kildekritik (Otto)


Historielærerne på FHF

Lærerportræt
Belinda Granhøj   Christensen (BGC)
Adjunkt  
BGC@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Bo  Dyrby (bd)
Lektor  
bd@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Inger  Worsøe (IW)
Lektor  
IW@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Jan  Andreasen (JAA)
lektor  
JAA@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Kjeld Arne  Hansen (kah)
Lektor  
kah@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Lærke Haack  Andersen (LHA)
Årsvikar  
LHA@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Marianne  Weile (MA)
Lektor  
MA@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Mikkel Bloch  Schousboe (MP)
Lektor  
MP@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Otto  Leholt (ol)
Lektor  
ol@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Peter Johannes  Larsen (PEL)
Lektor  
PEL@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Stefan  Østrup Christensen (SCH)
Årsvikar  
SCH@frberg-hf.dk