some-facebook-code
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Historie på HfDiverseUnderevisningsbeskrivelser
'hi' indeholder 6 fil(er):

Danske-regeringer-siden-1901.pdf
535 Kb | d. 23-10-2015 05:01:20 | PDF File
Historieopfattelser og historiesyn.pdf
277 Kb | d. 16-12-2015 08:06:24 | PDF File
Historisk-metode-kildekritik.pdf
537 Kb | d. 12-05-2016 06:36:27 | PDF File
historisk-metode-ma.pdf
572 Kb | d. 09-02-2016 07:02:07 | PDF File
litteraturhenvisninger-hvorfor-hvordan-hvornår.pdf
558 Kb | d. 23-10-2015 04:52:59 | PDF File
velfærdsstaten - spørgsmål til tekstsamling 2017.docx
22 Kb | d. 09-08-2017 11:27:53 | Office Open XML Document
Den 1. romerske kejser, Augustus
Augustus , den 1. romerske kejser
Historieundervisningen på FHF sigter mod at give dig en dybere forståelse for den verden du lever i, ved at forstå hvordan vores samfund har udviklet sig gennem historien.

Dette kan ske på flere måder.

Enten ved at læse de 'lange linjer' i historien hvor du får en introduktion til de store historiske perioder (antikken, middelalder, renæssance, oplysningstiden ) eller ved læsning af afgrænsede temaer som f.eks. demokrati-magt, forestillinger om mennesket og samfundet, statsmagtens udvikling o.lign.

Historieopgaven

I 1.Hf udarbejdes historieopgaven som er en selvstændig skriftlig opgave. Arbejdet med historieopgaven strækker sig over 5-6 uger, hvor du dels skal tilegne dig nogle opgavetekniske kompetencer og dels lære at arbejde selvstændigt med historiske fremstillinger og historisk kildemateriale.

Historie på 2. hf

I 2. HF indgår historiefaget i tværfagligt samarbejde med religion og samfundsfag (kultur- og samfundsfagsgruppen).

Her arbejdes der typisk med 4 tværfaglige emner som så belyses udfra de tre fags særlige synsvinkler.
Det er oftest aktuelle emner og temaer fra det 20. århundrede historie.

Der afsluttes efter 2. hf med en fælles tværfaglig mundtlig eksamen. Se mere under Kulturfagsgruppen

Historisk metode

Om historisk metode

Links til historie

www.danmarkshistorien.dk

www.his2rie.dk

www.faktalink.dk

www.folkedrab.dk

www.historyguide.org www.palaestina-info.dk

Om historisk metode fra Rysensteen Gymn.

Vejl. historieopgave + SSO (Otto) Kildekritik (Otto)


Historielærerne på FHF

Lærerportræt
Belinda Granhøj   Christensen (BGC)
Adjunkt  
BGC@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Bo  Dyrby (bd)
Lektor  
bd@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Inger  Worsøe (IW)
Lektor  
IW@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Jan  Andreasen (JAA)
lektor  
JAA@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Kjeld Arne  Hansen (kah)
Lektor  
kah@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Lærke Haack  Andersen (LHA)
Årsvikar  
LHA@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Lone Nøhr  Hansen (lnh)
lnh@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Marianne  Weile (MA)
Lektor  
MA@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Mikkel Bloch  Schousboe (MP)
Lektor  
MP@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Otto  Leholt (ol)
Lektor  
ol@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Peter Johannes  Larsen (PEL)
Lektor  
PEL@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Stefan  Østrup Christensen (SCH)
Årsvikar  
SCH@frberg-hf.dk