some-facebook-code
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Kemi på Hf


Kemi C

I kemi beskæftiger man sig med stoffernes opbygning og egenskaber og ikke mindst med, hvordan de reagerer med hinanden. F.eks. hvordan er benzin egentlig opbygget, hvilke atomer består benzin af, og hvordan er de bundet sammen, og hvad sker der, når benzin brænder? Hvordan kan det være, at man ikke kan blande benzin og vand, men godt kan blande vand og alkohol?
Kemi på Frederiksberg HF kursus

Teoretisk stof

Kemi C er en blanding af teoretisk stof og laboratorieøvelser.

Det teoretiske stof tager udgangspunkt i atomets opbygning og det periodiske system. Herefter sætter vi atomerne sammen til molekyler, f.eks. vand, carbondioxid og alkohol.

I samarbejde med biologi ser vi på kostens bestanddele af kulhydrat, fedt og protein. Vi skal også lære om, hvordan salte er opbygget af ioner, og hvorfor nogle salte kan opløses i vand, mens andre ikke kan. Gødningsstoffer er ofte salte, og sammen med biologi og geografi skal vi se, hvad der sker med gødningsstofferne, når de kommer ned i jorden.

Syrer og baser og pH-skalaen er et andet stort emne. Endelig skal man også regne i kemi. Man kan f.eks. regne ud, hvor mange kg carbondioxid, der dannes ved forbrænding af hhv. 1 kg kul, olie og naturgas. Ud fra resultatet af sådan en beregning kan man afgøre, hvilket brændsel der er mest miljøvenligt i forhold til drivhuseffekten.

Kemi på Frederiksberg HF kursus

Laboratoriearbejde

Laboratoriearbejde er et kendetegn ved kemi. Vi bruger ofte stoffer fra dagligdagen til forsøgene.

F.eks. måler vi, hvor meget fedt og salt, der er i kartoffelchips, eller hvor meget eddikesyre, der er i husholdningseddike. Vi laver også tværfaglige forsøg, herunder gæring af forskellige sukkerarter til alkohol. Vi foretager miljøundersøgelser og undersøger renheden af vandet i åer.

Af skriftligt arbejde i kemi C er der ca. 3 rapporter over nogle af de forsøg, der er lavet. Derudover er der 3 fællesfaglige naturfagsprojekter sammen med biologi og geografi, hvor det sidste projekt er den såkaldte ”Evalueringsopgave”, der indgår i eksamen.

Kemi C er en del af naturfagspakken sammen med biologi og geografi. Man har 3 timer om ugen i hvert af de tre fag. Eksamen er en individuel mundtlig flerfaglig eksamen i de tre fag. Man skal fremlægge sin evalueringsopgave og fortælle om et af de forsøg, der er lavet i biologi, geografi eller kemi.

Kemi C følger Bekendtgørelsen for Naturfagspakken

Kemi B

Kemi på Frederiksberg HF kursus
På andet år kan man vælge kemi på B-niveau. Her kommer man mere i dybden med de emner, der blev lært på første år, og der kommer selvfølgelig helt nye emner til.

Kernestoffet i kemi B er:

  • Redoxreaktioner,
  • Syre-basereaktioner,
  • Kemiske reaktioners hastighed,
  • Kemiske ligevægte,
  • Kemisk binding,
  • Organisk kemi og
  • Uorganisk kemi.
Derudover er der valgfrie emner, f.eks.: Medicinalkemi, stål, fyrværkeri, farvestoffer og miljøkemi.
Kemi på FRederiksberg HF kursus

I forhold til kemi C er der meget mere laboratoriearbejde på kemi B.

I lærer at arbejde mere selvstændigt og bruge mere avanceret udstyr: pH-meter, spektrofotometer, destillationsopsatser og chromatografi. Lige som på kemi C vil en del af forsøgene bruge dagligdagsvarer. Det kunne være ”Bestemmelse af jernindholdet i ståluld” eller ”Hvilke farvestoffer er der i en breezer?”

Men der vil også være forsøg, hvor man undersøger mere grundlæggende kemiske love. F.eks. ”Syrestyrkekonstanter” (der viser, hvor stærk en syre er) eller ”Kemiske ligevægte” (der viser, hvor fuldstændigt en kemisk reaktion forløber). Der skal laves ca. 5 rapporter over nogle af de udførte forsøg.

På andet år skal man skrive ”Den større skriftlige opgave” (SSO) i et af sine fag. I kemi foregår det typisk på den måde, at man laver nogle større forsøg i skolens laboratorium under opsyn af en lærer. Herefter skriver man en opgave ud fra forsøgene.

Nogle af de seneste opgaver er: ”Paracetamol – Syntese, renhedsbestemmelse og frigivelse fra tabletter”, ”Parabener – Syntese, analyse af creme og bestemmelse af lipofilicet” og ”Biodiesel – Syntese og karakterisering”.

I forhold til laboratoriearbejdet i den daglige undervisning er der meget mere tid til at komme i dybden med forsøgene, og man ender med at blive meget fortrolig med laboratoriearbejde, som kan være til stor gavn senere.

Kemi B er 5 timer om ugen. Der er en individuel mundtlig eksamen over et teoretisk emne under inddragelse af et forsøg i tilknytning til teorien.

Kemi B følger Bekendtgørelsen for stx

Eksterne ressourcer

Det periodiske system
Om Carbon - animationer m.v.

Kemilærerne på FHF

Lærerportræt
Anders  Lundsgaard (alu)
Lektor  
alu@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Hans  Zwisler (hz)
Lektor  
hz@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Mohammed  Allan (MO)
Lektor  
MO@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Nikolaj  de Fries (nm)
Adjunkt  
nm@frberg-hf.dk