some-facebook-code
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Kulturfagspakken på HfDiverseEksamenKompendierStudieplanerUndervisningsbeskrivelser-2015Undervisningsbeskrivelser-2016Undervisningsbeskrivelser-2017Undervisningsbeskrivelser-2018Undervisningsbeskrivelser-vinter 2018
'kf' indeholder 9 fil(er):

Hvordan arbejder man med eksamensmaterialet -mw.pdf
433 Kb | d. 27-01-2016 06:53:10 | PDF File
katastrofer-prøveeksamen-2016.pdf
7.497 Kb | d. 26-01-2016 08:11:54 | PDF File
Nazisme, højreradikalisme og det onde - prøveeksamen.pdf
392 Kb | d. 22-02-2018 05:43:03 | PDF File
Prøveeksamen-GLOBALISERING-OG-KULTURMØDE.pdf
787 Kb | d. 06-04-2016 05:39:57 | PDF File
Samfundsfag C - 2017.docx
26 Kb | d. 25-04-2017 16:00:07 | Office Open XML Document
Studieplan-kult-2015-16.pdf
509 Kb | d. 08-02-2016 05:31:45 | PDF File
tjekliste-evaluering-af-synops-2016.pdf
259 Kb | d. 11-02-2016 08:04:25 | PDF File
UVB - 2y +2ø (2015-2017).pdf
699 Kb | d. 23-05-2017 11:36:13 | PDF File
vejledning-kultur-samfundsfagsgruppen-uvm.pdf
202 Kb | d. 11-01-2016 06:14:20 | PDF File
Den kultur- og samfundsvidenskabelige faggruppe, i daglig tale 'Kult-gruppen', består af fagene:
historie (B-niveau), religion (C-niveau) og samfundsfag (C-niveau).

Faggruppen giver grundlæggende indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling.
Kursisterne skal opnå viden om og forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling, det moderne samfunds kompleksitet og dynamik, forskellige religioner og kulturelle værdier og livsanskuelser.

Undervisningen er organiseret omkring 4 tværfaglige forløb, som behandles udfra de tre fags særlige faglige synsvinkler og metoder.

I skoleåret 2017-18 vil der blive arbejdet med følgende emner:

1. hf

 • Romerriget (uge 34-37)
 • Middelalder - Danmarks tilblivelse (uge 38-41)
 • Historieopgave (uge 43-47)
 • Renæssance og opdagelser (uge 48-51)
 • Intro til Kult-samarbejde (uge 1-2)
 • Den moderne verden / USA (uge 3-18)
 • ikke fastlagt ... (uge 19-23)

2. Hf

 • Velfærdsstaten (uge 33-39)
 • .... (uge 40-41)
 • USA (uge 43-50)
 • Større Skriftlig Opgave (SSO) (uge 51)
 • Nazisme, højreradikalisme og det onde (uge 1-9)
 • Prøveeksamen (uge 9) Prøvemateriale
 • Globalisering og kulturmøder (uge 10-16)
 • Prøveeksamen (uge 17)

Vejledning

vejledning til arbejdet med teksterne

Hvordan laves en synopsis?

Eksemplarisk synopsis - et eksempel

Eksamen i 'Kult'

Der afholdes én mundtlig eksamen, hvori alle tre fag indgår. Eksamen foregår på følgende måde:

 • Mindst 14 dage før undervisningens ophør trækker kursisterne et ukendt bilagsmateriale i et omfang på 10-15 sider
 • Bilagsmaterialet relaterer til et af de fællesfaglige temaer som klassen har arbejdet med.
 • Kursisterne har herefter mindst 14 dage til at udarbejde en fællesfaglig synops.
 • Synopsen skal indeholde:

  - forløbets titel (overskrift)
  - en fællesfaglig problemformulering
  – oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med i synopsen
  – en behandling af problemstillingerne ud fra:

  a) det trukne bilagsmateriale
  b) stof fra alle tre fag
  c) relevant og væsentligt supplerende materiale, som eksaminanden/eksaminanderne selv skal finde.

  – konklusioner på arbejdet med problemstillingerne
  – en oversigt over anvendt materiale.

 • Eksamen tager udgangspunkt i denne fællesfaglige synops
 • Kursisterne kan arbejde i grupper med materialet og udarbejdelsen af synopsen, og får vejledning fra deres faglærer under arbejdet med synopsen.

 • Eksamen er individuel og der er afsat 45 minutter til eksaminationen i de tre fag. Der gives en samlet karakter for de tre fag.

Se også præsentationen af de enkelte fag i menuen.

Links

Om Kult-koordinering og planlægning på FHF

Se bekendtgørelsen 2013