some-facebook-code
home torsdag d. 22-02-2018 kl. 13:53 | uge 8 Lectio | Kalender | Find FHF | Kontakt FHF |
HF- gir dig grønt lys til livet - Frederiksberg Hf kursus
HF- gir dig grønt lys til livet - Frederiksberg Hf kursus
HF- gir dig grønt lys til livet - Frederiksberg Hf kursus
Hf kurset
Frederiksberg Hf (FHF)
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen.
Dialoger - Fællesskab - Udvikling
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling
Det 2-årige Hf - giver adgang til videregående uddanelse

Om vores HF-kursus

Velkommen til FHF

Frederiksberg HF kursus (FHF) var det første Hf-kursus som blev oprettet i Danmark tilbage i 1967.

Vi har ikke bare mange års erfaring med Hf-uddannelsen, men har tillige i mange år været det største 2-årige Hf kursus i København.

Karakteristisk for vores kursus er, at vi er et 'rent' Hf-kursus, som alene tilbyder det to-årige Hf-forløb baseret på undervisningen i faste klasser og tilvalgshold.

Det er også karakteristisk at vores kursister er et par år ældre end på mange andre kurser. Gennemsnitsalderen ligger på 19-20 år i 1. hf.

Dagligdagen er centreret omkring undervisningen i stamklasserne og de sociale aktiviteter i og uden for undervisningen.

Læs mere ...

Aulaen - her i et stille øveblik
Aulaen på Frederiksberg HF kursus -
her i et stille øjeblik

Vores kursister

Det, som mere end noget andet skaber dette kursus' særlige undervisningsmiljø, er fortsat de studerende.

Kursisternes gennemsnitsalder er ved optagelsen ca. 20-21 år. Omkring 40 % af de studerende er 18-19 år, og andre 40 % er 20-25 år. Deres baggrund er meget forskellig :

 • Unge, som kommer direkte fra 10. klasse ( ca. 10 %), er modne, selvstændige og som med et godt fagligt niveau i skolefagene er erklæret egnede af deres folkeskole
 • Unge voksne, som efter folkeskolen har haft arbejde, har gået på efterskole eller højskole, har rejst eller opholdt sig i udlandet, og som nu er motiveret for mere uddannelse
 • Unge voksne, som har en faglig uddannelse og som nu ønsker flere almene kundskaber eller kompetence til videregående uddannelse
 • Unge voksne, som har afbrudt et tidligere uddannelsesforløb og som nu ønsker at kvalificere sig til videre uddannelse

Læs mere ....

Tidligere elever fortæller:Eleverne fortæller om Hf:

 • “Uden HF havde jeg aldrig fået mulighed for at starte på universitetet, og uden støtten fra Frederiksberg HF var mit snit aldrig blevet godt nok til min drømmeuddannelse. ”
  “ Frederiksberg HF har betydet at jeg rent faktisk fik en gymnasial uddannelse og har givet mig lysten og modet til at studere videre. ”
 • “ HF har betydet alverden for mig og mulighederne for min fremtid - ingen tvivl om dét.

  Udover det, har HF lært mig mange ting som måske virker ubetydelige. Men f.eks. at læse en bog (...).

  Lyder måske fjollet, men dét har HF også givet mig - altså en bedre forståelsesramme for verden. ”

 • “ Jeg kunne få en boglig uddannelse selvom min tid i folkeskolen var rigtig dårlig.

  Jeg troede jeg var dum indtil jeg fik et gennemsnit på 11,3 på jeres skole og kunne gennemføre jordemoderuddannelsen til topkarakterer.

 • “ Det har betydet alt for mig, da jeg ellers ikke ville have haft mulighed for at læse videre på noget, der interesserer mig.

  Skolen gjorde det muligt for mig at koncentrere mig nok til, at jeg kunne få det gennemsnit jeg behøvede.

  Jeg er ekstrem taknemmelig for mange af de dygtige lærer, der er ansat og i det hele taget muligheden for en chance til efter at være droppet ud af gymnasiet. ”

 • “ I forhold til uddannelse har det betydet alt.

  Uden HF havde jeg aldrig fået mulighed for at starte på universitetet, og uden støtten fra Frb.HF var mit snit aldrig blevet godtnok til min drømmeuddannelse.

  Socialt har det også betydet enormt meget, og de mennesker jeg lærte at kende på de to år, betyder stadig alt. ”

 • “ Selve uddannelsen har givet mig en rigtig bred viden og på et højt fagligt niveau.

  Frederiksberg HF-kursus har givet mig to fantastiske år, fyldt med optankning på selvtillidskontoen, sjov, venskaber og har givet mig lysten til at lære mere.

  Frederiksberg HF-kursus har bidraget med fantastiske og engagerede lærer og dejlige rammer. ”

 • “ HF-uddannelse har betydet for mig, at jeg kunne komme videre på drømmestudiet efterfølgende.

  Fordelen var i min optik, at jeg kunne gennemføre det adgangsgivende studie på blot to år, fremfor gymnasiets 3 år.

  Jeg var glad for min tid på Frederiksberg HF og så det som en fordel, at kusisterne var betydeligt ældre/modne end tilfældet er på gymnasierne. ”

 • “ HF uddannelsen har betydet rigtig meget for mig. Med min HF eksamen kunne jeg komme ind på drømmestudiet.

  Samtidig har HF-uddannelsen været en lærerig oplevelse, hvor jeg lærte rigtig meget om selvdisciplin og hvad der skulle til for at nå mine mål.

  Desuden var jeg utrolig glad for alle mine undervisere på HF. ”

 • “ Jeg tog HF på et perfekt tidspunkt, hvor jeg var klar til at være ansvarlig og målrettet.

  Helt praktisk har uddannelsen betydet at jeg har fået et godt gennemsnit, så jeg får en videregående uddannelse.

  Derudover har tiden på HF haft en generel positiv indvirken på min udvikling, har givet mig gode venskaber og gode minder ”

 • “ Jeg var meget glad for min HF-forløb. Er enormt glad for at jeg gik på HF og ikke i gymnasiet, da alle elever var meget målrettede og engagerede.

  Syntes HF er en enormt god skoleform, da den minder meget om den undervisningsform der er på uni. Var også enormt glad for mine lærere. ”

Flere kommentarer fra eleverne..

Personlig vejledning

På FHF får du en lang række tilbud om personlig vejledning i forhold til såvel dit uddannelsesforløb som mere personlige udfordringer.

Socialrådgiver

På FHF har vi i flere år haft en socialrådgiver fast ansat på skolen.

Socialrådgiveren kan hjælpe de studerende med mangeartede spørgsmål og problemer.

HF-vejledere

FHF har fire HF-vejledere som hjælper dig med stort og småt i relation til gennemførsel af din Hf -uddannelse.

Team, tutor og mentorer

Alle klasser har tilknyttet et fast lærer team, som også fungerer som totorer for mindre grupper af kursister. Skolen har ligeledes en mentor-ordning, hvis du har brug for en tættere releation i forhold til særlige udfordringer.

Læs mere ...

Evaluering på FHF

Frederiksberg Hf har en lang tradition for udarbejdelse af evalueringsrapporter og analyser af forskellige aspekter af undervisningen og dagligdagen på Frederiksberg HF kursus.

Vi har bl.a. i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet lavet en række analyser af hvordan det er gået vores Hf-studenter efter endt eksamen på FHF. hvad laver vores kursister efter HF?

Kilde: KOT-tal 2015

Hvad laver elever fra FHF efter afsluttet hf-eksamen?

38 % af vores elever søger og bliver optaget på universiteterne, og 42% bliver optaget på de mellemlange professionsbacheloruddannelser. 17 % optages på erhvervsakademierne, og 3 % påbegynder videre uddannelse indenfor de kunstneriske fag. Vi har også gennemført en række interne evalueringer af fagpakker, elevernes trivsel m.v.

Du kan se de forskellige rapporter og evalueringer på næste side

Læs mere ...

Personalet på FHF

Der er mere end 60 lærere ansat på Frederiksberg Hf kursus og hertil kommer teknisk-administrativt personale (admin., skolebetjent, kantine, rengøring mv.)

Se billeder af de ansatte og tillige billeder af tidligere kollegaer og gamle gruppebilleder af lærerne tilbage fra 1980'erne og frem ;-) Se billeder af personalet..

Sociale aktiviteter

Hf-uddannelsen på FHF byder på mere end undervisning, lektier og eksamener.

I gennem skoleåret afholdes hvert år en lang række sociale aktiviteter, herunder skolefester, fredagscafe, studierejser m.v.

 • Studenterpige i blåt
  Studenterpige i blåt fra translokationen på HF 2015
 • Hvis huen ikke er blå ... HF translokation 2015
  Hvis huen ikke er blå ... HF translokation 2015
 • HF translokation 2015 Frederiksberg Hf kursus
  Studentervognene gøres klar - den sidste afgang .
Læs mere ....

Bestyrelsen

Skolens bestyrelse har det overordnede ansvar for skolens drift, og har såvel udefra kommende medlemmer som repræsentanter for lærerne og kursisterne.

Mere om FHF's bestyrelse...

Elevrådet på FHF

Elevrådet på Frederiksberg HF Kursus står for en åben dialog mellem elever og lærer, samt en diskussion omkring hvorvidt givende emner kan forbedres.

Elevrådet har sin egen side på Facebook som forum for en åben debat, hvor folk kan komme med deres meninger, og hvor det vil blive givet information omkring skole relevante ting.

Mød elevrådet ..