some-facebook-code
home onsdag d. 22-11-2017 kl. 21:00 | uge 47 Lectio | Kalender | Find FHF | Kontakt FHF |
HF- gir dig grønt lys til livet - Frederiksberg Hf kursus
HF- gir dig grønt lys til livet - Frederiksberg Hf kursus
HF- gir dig grønt lys til livet - Frederiksberg Hf kursus
Hf kurset
Frederiksberg Hf (FHF)
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen.
Dialoger - Fællesskab - Udvikling
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling
Det 2-årige Hf - giver adgang til videregående uddanelse

Om vores HF-kursus

Velkommen til FHF

Frederiksberg HF kursus (FHF) var det første Hf-kursus som blev oprettet i Danmark tilbage i 1967.

Vi har ikke bare mange års erfaring med Hf-uddannelsen, men har tillige i mange år været det største 2-årige Hf kursus i København.

Karakteristisk for vores kursus er, at vi er et 'rent' Hf-kursus, som alene tilbyder det to-årige Hf-forløb baseret på undervisningen i faste klasser og tilvalgshold.

Det er også karakteristisk at vores kursister er et par år ældre end på mange andre kurser. Gennemsnitsalderen ligger på 19-20 år i 1. hf.

Dagligdagen er centreret omkring undervisningen i stamklasserne og de sociale aktiviteter i og uden for undervisningen.

Læs mere ...

Aulaen - her i et stille øveblik
Aulaen på Frederiksberg HF kursus -
her i et stille øjeblik

Vores kursister

Det, som mere end noget andet skaber dette kursus' særlige undervisningsmiljø, er fortsat de studerende.

Kursisternes gennemsnitsalder er ved optagelsen ca. 20-21 år. Omkring 40 % af de studerende er 18-19 år, og andre 40 % er 20-25 år. Deres baggrund er meget forskellig :

 • Unge, som kommer direkte fra 10. klasse ( ca. 10 %), er modne, selvstændige og som med et godt fagligt niveau i skolefagene er erklæret egnede af deres folkeskole
 • Unge voksne, som efter folkeskolen har haft arbejde, har gået på efterskole eller højskole, har rejst eller opholdt sig i udlandet, og som nu er motiveret for mere uddannelse
 • Unge voksne, som har en faglig uddannelse og som nu ønsker flere almene kundskaber eller kompetence til videregående uddannelse
 • Unge voksne, som har afbrudt et tidligere uddannelsesforløb og som nu ønsker at kvalificere sig til videre uddannelse

Læs mere ....

Sociale aktiviteter

Hf-uddannelsen på FHF byder på mere end undervisning, lektier og eksamener.

I gennem skoleåret afholdes hvert år en lang række sociale aktiviteter, herunder skolefester, fredagscafe, studierejser m.v.

Læs mere ....

Vidste du at:

 • "..at Frederiksberg hf-kursus (...) har været vejen til en akademisk uddannelse for mange af dets elever – og i betydeligt højere grad end det ses blandt hf-elever fra hf-kurserne i resten af landet."
 • (fra Lars Klewe statistiske undersøgelse, Aarhus Universitet Oktober 2012 )

  Personlig vejledning

  På FHF får du en lang række tilbud om personlig vejledning i forhold til såvel dit uddannelsesforløb som mere personlige udfordringer.

  Socialrådgiver

  På FHF har vi i flere år haft en socialrådgiver fast ansat på skolen.

  Socialrådgiveren kan hjælpe de studerende med mangeartede spørgsmål og problemer.

  HF-vejledere

  FHF har fire HF-vejledere som hjælper dig med stort og småt i relation til gennemførsel af din Hf -uddannelse.

  Team, tutor og mentorer

  Alle klasser har tilknyttet et fast lærer team, som også fungerer som totorer for mindre grupper af kursister. Skolen har ligeledes en mentor-ordning, hvis du har brug for en tættere releation i forhold til særlige udfordringer.

  Læs mere ...

  Evaluering på FHF

  Frederiksberg Hf har en lang tradition for udarbejdelse af evalueringsrapporter og analyser af forskellige aspekter af undervisningen og dagligdagen på Frederiksberg HF kursus.

  Vi har bl.a. i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet lavet en række analyser af hvordan det er gået vores Hf-studenter efter endt eksamen på FHF. hvad laver vores kursister efter HF?

  Kilde: KOT-tal 2015

  Hvad laver elever fra FHF efter afsluttet hf-eksamen?

  38 % af vores elever søger og bliver optaget på universiteterne, og 42% bliver optaget på de mellemlange professionsbacheloruddannelser. 17 % optages på erhvervsakademierne, og 3 % påbegynder videre uddannelse indenfor de kunstneriske fag. Vi har også gennemført en række interne evalueringer af fagpakker, elevernes trivsel m.v.

  Du kan se de forskellige rapporter og evalueringer på næste side

  Læs mere ...

  Personalet på FHF

  Der er mere end 60 lærere ansat på Frederiksberg Hf kursus og hertil kommer teknisk-administrativt personale (admin., skolebetjent, kantine, rengøring mv.)

  Se billeder af de ansatte og tillige billeder af tidligere kollegaer og gamle gruppebilleder af lærerne tilbage fra 1980'erne og frem ;-) Se billeder af personalet..

  Bestyrelsen

  Skolens bestyrelse har det overordnede ansvar for skolens drift, og har såvel udefra kommende medlemmer som repræsentanter for lærerne og kursisterne.

  Mere om FHF's bestyrelse...

  Elevrådet på FHF

  Elevrådet på Frederiksberg HF Kursus står for en åben dialog mellem elever og lærer, samt en diskussion omkring hvorvidt givende emner kan forbedres.

  Elevrådet har sin egen side på Facebook som forum for en åben debat, hvor folk kan komme med deres meninger, og hvor det vil blive givet information omkring skole relevante ting.

  Mød elevrådet ..

  HF uddannelsen nuværende struktur ...