some-facebook-code
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Matematik på Hf


Matematik på tre niveauer:

På Frederiksberg hf-kursus udbyder vi matematik på alle 3 niveauer: A-niveau, B-niveau og C-niveau. Vi har følgende struktur:
  • Matematik C er det obligatoriske matematikniveau, som alle elever følger i 1.hf. (undt. de elever der har valgt matematik A – se nedenfor)
  • Matematik B er et valgfag i 2.hf, der kan vælges i forlængelse af matematik C.
  • Matematik A er tilrettelagt som et særskilt 2-årigt forløb. Dvs. hvis du vil have matematik A skal du vælge det inden undervisningen begynder i 1.hf, dvs. når du ansøger om optagelse på hf. Du skal være opmærksom på, at der er en ret stor arbejdsbyrde på matematik A.

Undervisning og eksamen på de forskellige niveauer

Matematik C

Er tilrettelagt med 5 ugentlige lektioner (à 45 minutter) i 1.hf.
Der undervises i emner som ligninger, lineær vækst, eksponentiel vækst, potensvækst, trekantberegning, deskriptiv statistik. Undervisningen afsluttes med 2 eksaminer efter 1.hf:
  • en 3 timers skriftlig prøve.
  • en mundtlig prøve med 24 minutters forberedelsestid.

Hvis du vil vide mere om undervisningen på Matematik C kan du læse videre på Undervisningsministeriets hjemmeside: Om matematik C

Matematik B

Er tilrettelagt med 5 ugentlige lektioner (à 45 minutter) i 2.hf.
Der undervises i emner som andengradsligninger og andengradspolynomier, trekantberegning, differentialregning, integralregning, statistik.
Undervisningen afsluttes med 2 eksaminer efter 2.hf:
  • en 4 timers skriftlig prøve
  • en mundtlig prøve med 30 minutters forberedelsestid.

Matematik A

Er tilrettelagt med 6 ugentlige lektioner i 1.hf og 7 ugentlige lektioner i 2.hf.

Der undervises i de samme emner som på B- og C- niveau samt i vektorer, plangeometri, rumgeometri, differentialligninger.
Undervisningen afsluttes med 2 eksaminer efter 2.hf:

  • en 5 timers skriftlig prøve
  • en mundtlig prøve med 30 minutters forberedelsestid.

Noter til matematik

Kompendium til matematik C af Lars Bronée

Formler i retvinklede og vilkårlige trekanter af Johan Smith

Om matematik på Frederiksberg Hf kursus:


Matematiklærerne på FHF

Lærerportræt
Johan  Smith (js)
Lektor  
js@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Manisha de Montgomery  Nørgård (man)
Lektor  
man@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Mohammed  Allan (MO)
Lektor  
MO@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Nikolaj  de Fries (nm)
Adjunkt  
nm@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Ole Skov  Hansen (OSH)
lektor  
OSH@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Susanne  Hansen (SHA)
Lektor  
SHA@frberg-hf.dk