some-facebook-code
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Musik på Hf


Musik er et livsbekræftende og herligt fag.


Der er masser af sang, spil og teori – og et drys musikalsk bevægelse.
Der er grin og ballade, seriøst arbejde og ihærdig koncentration.
Der er desuden frivillig musik – som kan være kor eller band eller begge dele.
Der er koncerter og musikaftner. Og udflugter til koncerter og operaer.

Man vælger et kreativt fag (f.eks. musik) på C-niveau inden skolestart i 1. HF.
I 2. HF kan der vælges musik på B-niveau

Musik på C-niveau

Der er tre ugentlige undervisningstimer. Faget har både en teoretisk og en praktisk del, og der er eksamen i begge områder efter et års undervisning. Eksamen er mundtlig og praktisk musikalsk. I den teoretiske del eksamineres der i både kendt og ukendt stof. I den praktiske del spiller eller synger man med sin sammenspilsgruppe.

I den teoretiske del lærer du om musikhistorie og musikteori. Du får et elementært kendskab til:

  • Forskellige musikalske elementer (parametre), musiklære, hørelære. Du lærer at bruge disse redskaber i analyse af forskellig musik
  • Musik i forskellige sammenhænge: historisk, samfundsmæssigt og kulturelt
I den praktiske del arbejder vi med at spille, synge – og også lidt med at bevæge os til musik. Du lærer at:
  • Spille enkle figurer på et akkord-, et rytme- og et basinstrument
  • Samarbejde om at indstudere og spille musikalske arrangementer for et publikum
  • Synge en masse en- og flerstemmige sange. Der arbejdes også med stemmetræning og opvarmning

Man kan sagtens vælge musik, selvom man ikke spiller eller synger i forvejen, men man skal selvfølgelig være indstillet på arbejde for at opnå de færdigheder, der kræves til eksamen.

Musik på B-niveau

Der er fem ugentlige undervisningstimer. Ligesom på C-niveau er der både en teoretisk og en praktisk del, hvor der er eksamen efter et års undervisning.
I den teoretiske del eksamineres der i både kendt og ukendt stof.
I den praktiske del spiller eller synger man med sin sammenspilsgruppe og fremfører desuden et solonummer eller et ekstra sammenspilsnummer.

Der vil i løbet af skoleåret være et par koncerter / musikaftener, hvor musikholdene optræder for et publikum.


Musiklærerne på FHF

Lærerportræt
Annemarie  Krarup (ak)
Lektor  
ak@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Jakob  Jensen (JJ)
Adjunkt  
JJ@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Merete  Buhl (MB)
Lektor  
MB@frberg-hf.dk