some-facebook-code
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Naturfagspakken på HF


Den naturvidenskabelige faggruppe , i daglige tale Naturfagsgruppen, omfatter fagene biologi, geografi, kemi, på C-niveau.

Undervisningen organiseres i såvel særfaglige som tværfaglige forløb med fælles overordnede temaer og problemstillinger.

Studieplan for NF 2018-19

Undervisningsforløb:

 • Intro - Vores økologiske fodaftryk - Naturvidenskabelig metode

  Intro materiale

 • Et tværfagligt forløb om vand (uge 34-39)

  Vand som livgivende ressource

  Forløbet afsluttes med projekt #1 (uge 40) og enkelt faglig opsamling (uge 41)

 • Et tværfagligt forløb om energi ; kulstofkredsløbet og global opvarmning (uge 43-48)
  afsluttes med projektarbejde #2 (uge 49)
 • Et tværfagligt forløb om sundhed, levevilkår og befolkningsudvikling (uge 50 - uge 8)
  afsluttes med projektarbejde #3 (uge 9)
 • Et særfagligt forløb - evt. øvelser el. andet (uge 10-11)
 • Et tværfagligt forløb om landbrug og fødevarer (uge 12 - uge 17)
 • Tværfagligt projekt #4 ("afsluttende skriftlige produkt")til intern eksamen udarbejdes omkring uge 18, afleveres ca. 4. maj 2018
 • Intern tværfaglig eksamen omkring uge 20-21

NF-projekter

I løbet af skoleåret udarbejdes der fire tværfaglige projekter - hvoraf det sidste, også kaldet det "afsluttende skriftlige produkt", indgår direkte i eksamen.

Materialet til NF projekterne finder du i "NF's mapper og filer" øverst på siden her.

Eksamen

Undervisningen i Naturfagspakken afsluttes efter 1. Hf med en to eksamener:
 • En intern tværfaglig prøve med udgangspunkt jeres projektopgave. Alle tre fag indgår i eksamen.
  Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation
 • En ekstern enkeltfaglig prøve i ét af de tre fag (bio, geo, kemi). Hvilket fag du skal op i meddeles fra ministeriet nogle uger før.
  Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation

Læs mere om eksamen i NF

Undervisningsministeriet


Lærerplan for NF 2017 Vejledning NF 2017

Se faggruppens lærere under de respektive fag:

Biologi | Geografi | Kemi