some-facebook-code
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Religion på Hf


Billeder til religion på HF
Buddhistiske munke

Billeder til religion på HF

Abort - et religiøst spørgsmål?

Billeder til religion på HF

Pilgrimsfærd til Mekka
Religion er et obligatorisk fag, som er en del af kultur- og samfundspakken på FHF. Faget indeholder både særfaglige og tværfaglige forløb og er placeret på andet år med tre timer om ugen.

Kernestoffet i religion er:

  • Kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske
    og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår nutidige tekster samt tekster fra det Gamle og det Ny Testamente
  • Islam, herunder såvel nutidige tekster som tekster fra Koranen, med inddragelse af en europæisk og dansk kontekst
  • Udvalgte sider af yderligere én religion
  • Religionernes centrale fænomener som myte, ritual, kult, etik, lære, den religiøse erfaring og religionernes organisering i Etiske eller filosofiske problemstillinger. Religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid

Når man har religion på FHF beskæftiger man sig derfor med store verdensreligioner som kristendommen, islam og buddhisme.

Man diskuterer livets store spørgsmål og etiske problemstillinger som eksempelvis dødsstraf, abort og aktiv dødshjælp.

Man får indblik i religionernes kulturelle, politiske og historiske rolle i såvel Danmark som i resten af verden.

I religion arbejder vi både ude og hjemme. På skolen fordyber vi os i religionernes tekstmæssige, kunstneriske, billedmæssige, arkitektoniske og virtuelle udtryk.

Herudover tager vi ud og besøger forskellige trossamfund eller studerer religion i det offentlige rum på såvel ekskursioner som studieture.


Religionlærerne på FHF

Lærerportræt
Belinda Granhøj   Christensen (BGC)
Adjunkt  
BGC@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Lærke Haack  Andersen (LHA)
Årsvikar  
LHA@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Lise  Lund (LNL)
Årsvikar  
LNL@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Manisha de Montgomery  Nørgård (man)
Lektor  
man@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Marianne  Weile (MA)
Lektor  
MA@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Stina  Kristensen (SK)
Årsvikar  
SK@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Thomas Falk  Larsen (tfl)
Lektor  
tfl@frberg-hf.dk