some-facebook-code
Eleverne i rotunden   - Frederiksberg Hf kursus
Lige i øjet - HF uddannelsen på Frederiksberg
Lige i øjet - HF uddannelsen på Frederiksberg
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

HF-uddannelsens struktur: *

Her kan du få et overblik over Hf-uddannelsens udværende struktur på Frederiksberg Hf kursus.

Du kan se hvilke fag der udbydes og hvor de ligger placeret i uddannelsesforløbet i henholdsvis 1. og 2. hf.

Se også fag, valg og fagpakker i det nye hf fra aug. 2017

Der er endvidere link til de enkelte fags sider, hvor du kan finde flere oplysninger om faget.

Vær opmærksom på kravene til sammensætning af valgfag.

 

1. HF:

2. HF:

andre aktiviteter på hf Introduktionsforløb integreret i fagene Evt. Studierejse i oktober mdr
Værkstedsundervisning 1 lektion / uge
Teams og tutor ordning. En lærer for hver ca. 7 elever
NF-synopser i Naturfagspakken (NF) udarbejdes tre tværfaglige synopser Større Skriftlig Opgave (SSO) udarbejdes i ét eller flere fag
Fællesfag på hf Dansk (A) mdt. og skr. eksamen efter 2. hf
Engelsk (B) eller engelsk (A) mdt. og skr. eksamen efter 2. hf
Historie (B) -
Historieopgaven udarbejdes i jan-feb
Kulturfagspakken :
Historie (B), Religion (C), Samfundsfag (C)
fælles mdt eks.
Idræt (C)
Idræt (C) på 2.HF hvis der vælges 2.sprog el. fysik(C)
Billedkunst (C) / Design (C) / Musik (C)
Der vælges ét af disse
Naturfagspakken:
Biologi (C), Geografi (C), Kemi (C)
Fælles mdt. eksamen efter 1. hf
Matematik (C) 5 t.
Matematik (A) 6 t. i 1. hf + 7 t. 2. hf + mdt og skr. eks.
Fransk fort. (C) 3 t. + mdt. eks. Fransk fort. (B) 5 t. + mdt. eks.
Tysk fort. (C) 3 t. + mdt. eks. Tysk fort. (B) 5 t. + mdt. eks.
Spansk begynd. (A) 6 t på 1. hf + 7 t. 2. hf + mdt. og skr. eks.
Spansk begynd. (B) 4 t. mdt. eks.
Billedkunst (B) 5 t.
Biologi (B) 5 t.
Datalogi (C) 3 t.
Design (B) 5 t.
Drama (C) 3 t.
Filosofi (C) 3 t.
Fysik (B) 5 t.
Idræt (B), 5 t. praktisk + mdt eks.
Kemi (B) 5 t.
Matematik (B) 5 t. mdt + skr eks.
Musik (B) 5 t. praktisk + mdt eks.
Psykologi (C) 3 t.
Samfundsfag (B)

Om valgfag på Hf:

Ud over de obligatoriske fag skal du vælge 2-3 valgfag (max. 4).
Du kan sammensætte din eksamen på følgende måder:
  • mindst to fag på B-niveau, eller
  • et fag på B-niveau og to fag på C-niveau, eller
  • et fag på B-niveau og et fag på C-niveau,
    hvis du vælger et sprogfag på fortsætter B-niveau eller fysik på B-niveau, eller
  • et fag på A-niveau (dog ikke engelsk og historie) og et fag på C-niveau.
    Hvis A-niveauet er engelsk, skal du have et fag på B-niveau, eller 2 fag på C-niveau.

* Oversigten her er efter gældende HF-ordning (aug 2016). Hvad Gymnasie- og HF-reformen vil betyde for uddannelsens struktur vides endnu ikke.