some-facebook-code
Eleverne i rotunden  - Frederiksberg Hf kursus
Lige i øjet - HF uddannelsen på Frederiksberg
Lige i øjet - HF uddannelsen på Frederiksberg
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Den nye Hf uddannelse

Hf-uddannelsen på FHF

 • Hf eller den Højere Forberedelseseksamen er en almen gymnasiel uddannelse, som både er en almendannende og en studieforberedende uddannelse, der i lighed med gymnasiet giver dig adgang til videregående uddannelser, såvel korte som lange.
 • Frederiksberg HF-kursus (FHF) har som det første HF-kursus i Danmark mange års erfaring med Hf-uddannelsen, en erfaring som kommer dig tilgode som elev.
 • I modsætning til Gymnasiets 3-årige forløb er Hf-uddannelsen 2-årig. Dette kræver til gengæld at du har opnået en vis modenhed og er parat til at yde en indsat for at få et godt eksamensresultat.
  Eleverne på FHF

Hf - din pakkeløsning

 • Hf-uddannelsen er opbygget af en række obligatoriske fællesfag, obligatoriske fagpakker og en række tilvalgsfag på forskellige niveauer og nogle faste fagpakker.

  Det betyder at du kan sammesætte din Hf-uddannelse i forhold til hvad du måtte ønske at videreuddanne dig til.
  Det skal her understreges at HF-uddannelsen fortsat giver adgang til videregående universitetsstuydier. Afhængig af de valgte fag og fagpakker. Valgfag og fagpakker

Undervisning og vejledning

  • Undervisningen foregår dels som klasseundervisning, men også med forskellige former for gruppearbejde, projektarbejde, opgaveskrivning og praktikforløb.
  • Under Hf-uddannelsen bliver du tilbudt forskellige former for rådgivning og vejledning fra såvel klassens hf-vejleder, lærerteam, din personlige tutor. Skolen har endvidere egen socialrådgiver, læsevejledere og mentorer til at hjælpe dig med særlige udfordringer. HF-Vejledning

  Ingen årskarakterer - kun eksamen

  • Der gives ikke årskarakterer på Hf-uddannelsen, men to gange årligt får du tilbudt en faglig standpunktsvurdering af dine faglærere.
  • Alle fag afsluttes med en mundtlig og/eller skriftlig eksamen, nogle efter 1. hf og andre efter 2. hf.

   Er du klar til FHF...?

   Praktisk info om FHF...?

HF enkeltfag og VUC

På Frederiksberg HF kursus får vi mange henvendelser om VUC og Hf-enkeltfag.

Vi hører ikke under VUC og kan derfor ikke tilbyde Hf-enkeltfag, ligesom vi heller ikke tilbyder fjernundervisningen eller Net-hf .

Vi skal derfor understrege at vi ikke kan give dig vejledning om VUC eller HF enkeltfag.

Du bedes i stedet henvende dig til de respektive VUC kurser i dit lokalområde- her tilbydes også fjernundervisning og andet.

Links om Hf-uddannelsen

Du kan læse mere om Hf-uddannelsen på Undervisningsministeriets Uddannelses-Guide

En mere detaljeret beskrivelse af uddannelsen findes i Lov om de gymnasiale uddannelser

Du kan også læse mere om Hf-uddannelsen på www.genvej.nu og på www.emu.dk

HF-reform 2017:

Lovforslag om de gymnasiale uddannelse

Info om HF 2018

FHF's brochure til nye Hf elever

Orienteringshæfte for nye ansøgere til Frederiksberg HF-Kursus 2018