some-facebook-code
Lige i øjet - HF uddannelsen på Frederiksberg
HF- gir dig grønt lys til livet  - Frederiksberg Hf kursus
HF- gir dig grønt lys til livet  - Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Velkommen til FHF

Rektor byder velkommen ..

Frederiksberg HF-kursus har mere end 50 års erfaring med hf-uddannelsen. Skolen blev oprettet i 1967 under navnet Statens HF-kursus.

Det har i alle årene været karakteristisk for elevprofilen, at de fleste ansøgere har været ude af uddannelsessystemet i ét eller flere år. Gennemsnitsalderen for FHF's kursister er ca. 20 år.

Hvordan klarer elever fra Frederiksberg HF-kursus sig efter hf-eksamen?
Danmarks Pædagogiske Universitet(DPU) har undersøgt, hvordan det er gået hf-eleverne. De fleste videreuddanner sig og finder arbejde. Stort set ingen er arbejdsløse. Det er tillige konstateret, at:

“23 pct. af en hf-årgang fra Frederiksberg HF-kursus har gennemført en universitets-
uddannelse, mens dette kun gælder 10 pct. af hf-eleverne i hele landet”.

DPU’s analysearbejde viser i øvrigt, at hf-uddannelsen generelt har haft en vigtig funktion i uddannelsespolitikken. Den har givet voksne unge og unge fra uddannelsesfremmede miljøer mulighed for at starte på en frisk.

Frederiksberg HF-kursus er det største 2-årige hf-kursus i hovedstadsområdet. Vi udbyder udelukkende 2-årigt dagkursus til Højere Forberedelseseksamen. Skolen lægger vægt på faglighed og rummelighed i kombination med dialog og samarbejde.

Undervisningen foregår inden for en klar og planlagt skemastruktur, således at skoledagen er tryg og forudsigelig. Den enkelte elev går i den samme stamklasse i hele det toårige hf-forløb.

Vi forventer af dig som ansøger, at du har truffet et bevidst uddannelsesvalg, og at du vil deltage aktivt i undervisningen. Du kan så forvente, at skolens lærere præsterer undervisning af bedste kvalitet.

Rektor Finn Bønsdorff ved Frederiksberg Hf kursus Vel mødt
Rektor Finn Bønsdorff

Frederiksberg HF-kursus

Sønderjyllands Allé 2, Frederiksberg 2000
Telefon: 3877 3800  |   E-mail: fhf@frberg-hf.dk

torsdag d. 13-12-2018 kl. 15:14 | uge 50 | Sidst opdateret d. 01-04-2018 Webmaster: ol[at]frberg-hf.dk