Ottos geografi noter til HF
Geografi noter
Om eksamen i geografi - pensum og opgaver

Pensum, øvelser og eksamensspørgsmål

Afsluttende Skriftlige Produkt - vejledning

Om eksamen 2018

Eksamenspensum:

pensum for 1P-1T-1V-1X | DOCX

Pensum for 1.W |

Eksamensspørgsmål:

eksamensspørgsmål | DOCX

(30/04/2018) lille ændring i spørgsmål 5, 8

Eksamensvejledning

Vejledning om eksamen på FHF's webside

Her kan du se de emner som vi har arbejdet med i geografi.

For hvert emne er der angivet hvilke tekster vi har læst og som udgør dit eksamens pensum.

Overskriften for hvert emne linker til siden med mine noter og opgaver som er anvendt i timerne.

Uder hvert emne er der link til den øvelse /opgave som vi har lavet til det pågældende emne. Endvidere korte stikord om det faglige indhold i opgaven / øvelsen.

Der er ligeledes link til evt. video-vejledning til opgaven.

Husk også , at der på Frederikeberg HF 's Youtube kanal ligger
videovejledninger til geografi.

Introduktion til geografi / kort

Tekst til kortaflæsning
 • Blindkort og dataindsamling og introduktion til dataanalyse
 • Øvelser i aflæsning af fysiske og tematiske kort.
 • Flade- linje - og punktsignatur, målestoksforhold, længde- og breddegrader

Enkeltfaglig eksamen i geografi

Forberedelse ...

 • Du kender de eksamensspørgsmål du kan trække til den enkelt faglige geografieksamen, så du har altså gode muligheder for at forberede dig.
 • Lav en læseplan sammen med én eller to klassekammerater. Læs f.eks. Klimatologi om formiddagen og mød hinanden om eftermiddagen og lav noter til eksmaensspørgsmålene i klimatologi.

  Gør det samme med de øvrige emner .

Faglig fordybelse ..

Geografieksamen varer 24 min. dvs at selve eksaminationstiden er ca 18-20 min. Altså langt mere end de ca. 5 min du talte om geografi til NF eksamen !

Det betyder at der er tid til langt større faglig fordybelse, end ved NF eksamen. Derfor er det vigtigt at I får læst teksterne og gennemgået jeres noter og opgaver til de enkelte emner.

Det betyder også, at jeg kan spørge ind til det faglige stof, som ikke er direkte angivet i spørgsmålet. F.eks. står der i spørgsmål 2 ikke noget om nedbør, men da nedbørsdannelse m.v. er en del af pensum i klimatologi, kan jeg godt stille dig et spørgsmål herom!

Selve eksamen

Du trækker et af de opgivne spørgsmål ved eksamens start.
Du får udleveret spørgsmålet sammen med en række bilag (4-6 stk). Bilagene vil i de fleste tilfælde være kendt fra undervisningen.

I forberedelsestiden (24 min) forbereder du dig på hvordan du vil anvende bilagene i besvarelse af spørgsmålet, og gennemgår dine noter m.v. til det pågældende spørgsmål.

Under eksamen må du gerne inddrage andre figurer / bilag o.lign fra undervisningen som du finder relevant.

Opgaver / øvelser - som inddrages i eksamensspørgsmålene

Klimatologi & vandets kredsløb

Opgave / øvelse

 • Klimaklassifikation ‐ analyse af Hydrotermfigurer
  Øvelse - klimaanalyse
  Med udgangspunkt i to selvvalgte hydrotermfigurer skal du dels kunne beskrive temperatur og nedbørsforhold og dels kunne forklare /analysere hvad der betinger de konkrete temperaturer og nedbørsforhold i de to lokaliteter
  Video-vejl.
Undervisningsforløb afsluttet i uge 41

Global opvarmning

Opgave / øvelse

 • Global opvarmning ‐ analyse af figur-materiale
  Global opvarmning
  Du skal kunne beskrive den naturlige drivhuseffekt samt hvorledes denne påvirkes af menneskets aktiviteter. Du skal kunne beskrive hvilke data / observationer der ligger til grund for teorien om globalopvarmning, samt forklare en eller flere af klimasystemets feedback- eller tilbagekoblingsmekanismer.
  Video vejl (kort)

Demografi

Opgave / øvelse

Erhvervsgeografi

 • Jimmy Mangelsen m.fl: ’Naturgeografi - vores verden’ (GO 2011) Dansk landbrug - et bæredygtigt erhverv? s. 171-185
 • Den globale fødevareproblem 16 sider

Opgave / øvelse

 • Dansk landbrug – strukturudvikling
  Strukturudviklingen i dansk landbrug .
  Du skal kunne beskrive strukturudviklingen i dansk landbrug udfra spørgsmål og datamateriale.
  Strukturudvikling i dansk landbrug

 • Endvidere skal du kunne redegøre for de ernæringsproblemer verden står overfor. Herunder beskrive de særlige udfordringer (befolkningstilvækst - jordarealer) ulandene har i forhold til at brødføde befolkningerne. Endvidere forklare hvad man har gjort (Den Grønne Revolution) og hvad resultater og konsekvenser heraf har været. Endelig forklare hvordan kostsammensætningen i forskellige regioner afspejler forholdet mellem befolkningstæthed og landbrugsareal.