Ottos geografi noter til HF
Geografi noter
Om eksamen i geografi - pensum og opgaver

Pensum, øvelser og eksamensspørgsmål

Evalueringsopgaven - vejledning

Actung ..!!

Ups ... jeg har vist overset at I efter den nye Hf reform pr aug. 2017, ikke kun opgiver de øvelser / opgaver som omtalt, men at I skal trække egentlige eksamensspørgsmål på mere traditionel vis.

Spørgsmålene må dog gerne være kendt (dog uden bilag - men da bilagene godt må være figurer mv fra undervisningen går det nok ;-)

Der vil være ca. 10 eksamensspørgsmål til geografi - du kan se dem i nedenstående PDF - efterhånden som jeg laver dem.

Eksamensspørgsmål

eksamensspørgsmål

eksamensspørgsmål

Her kan du se de emner som vi har arbejdet med i geografi.

For hvert emne er der angivet hvilke tekster vi har læst og som udgør dit eksamens pensum.

Overskriften for hvert emne linker til siden med mine noter og opgaver som er anvendt i timerne.

Uder hvert emne er der link til den øvelse /opgave som vi har lavet til det pågældende emne. Endvidere korte stikord om det faglige indhold i opgaven / øvelsen.

Der er ligeledes link til evt. video-vejledning til opgaven.

Husk også , at der på Frederikeberg HF 's Youtube kanal ligger
videovejledninger til geografi.

Introduktion til geografi / kort

Tekst til kortaflæsning
 • Blindkort og dataindsamling og introduktion til dataanalyse
 • Øvelser i aflæsning af fysiske og tematiske kort.
 • Flade- linje - og punktsignatur, målestoksforhold, længde- og breddegrader

Opgaver / øvelser - som inddrages i eksamensspørgsmålene

Klimatologi & vandets kredsløb

Opgave / øvelse

 • Klimaklassifikation ‐ analyse af Hydrotermfigurer
  Øvelse - klimaanalyse
  Med udgangspunkt i to selvvalgte hydrotermfigurer skal du dels kunne beskrive temperatur og nedbørsforhold og dels kunne forklare /analysere hvad der betinger de konkrete temperaturer og nedbørsforhold i de to lokaliteter
  Video-vejl.
Undervisningsforløb afsluttet i uge 41

Global opvarmning

Opgave / øvelse

 • Global opvarmning ‐ analyse af figur-materiale
  Global opvarmning
  Du skal kunne beskrive den naturlige drivhuseffekt samt hvorledes denne påvirkes af menneskets aktiviteter. Du skal kunne beskrive hvilke data / observationer der ligger til grund for teorien om globalopvarmning, samt forklare en eller flere af klimasystemets feedback- eller tilbagekoblingsmekanismer.
  Video vejl (kort)

Demografi

Opgave / øvelse

Erhvervsgeografi

 • Jimmy Mangelsen m.fl: ’Naturgeografi - vores verden’ (GO 2011) Dansk landbrug - et bæredygtigt erhverv? s. 171-185
 • Den globale fødevareproduktion 14 sider

Opgave / øvelse

 • Dansk landbrug – strukturudvikling og den globale fødevareproblematik.
  Landbruget og fødevareproblemet. (ny version 7/5/2017)
  Du skal kunne beskrive strukturudviklingen i dansk landbrug udfra spørgsmål og datamateriale.
  Strukturudvikling i dansk landbrug

  Endvidere beskrive de særlige udfordringer (befolkningstilvækst - jordarealer) ulandene har i forhold til at brødføde befolkningerne. Endvidere forklare hvad man har gjort (Den Grønne Revolution) og hvad resultater og konsekvenser heraf har været. Endelig forklare hvordan kostsammensætningen i forskellige regioner afspejler forholdet mellem befolkningstæthed og landbrugsareal.

  OBS: Da vi har haft kort tid til dette sidste undervisningsforløb, kan I regne med at der IKKE spørges til SPØRGSMÅL 4 i opgaven ;-)

  Den Globale fødevareproblematik