www.frberg-hf.dk | Noter til geografi
OBS: Ottos noter til historieundervisningen på FHF - Indholdet her er ikke nødvendigvis dækkende for andre lærere!
Minoriske kultur | Græsk mytologi | Græsk filosofi | Hellenismen | Romerriget | Kejsertiden |

Hellenismens filosoffer

Kynikerne

Virkelig lykke består ikke i ydre materielle ting , luksus eller politisk magt og godt helbred, men i at gøre sig uafhængig af den slags materiale forhold.

f.eks Diogenes: boede i en tønde og ejede kun en kappe , en stok og en pose brød.
Får besøg af Alexander d. store som spørg : hvad ønsker han sig Diogenes svarer : at du vil flytte dig – du skygger for solen.

Ordet kynisme betyder noget andet i dag – nemlig at være ufølsom overfor andres lidelse. Græsk ’Kyon’ betyder hund – kynisterne levede spartansk som hunde.

Stoikerne

Athen ca. 300 f.kr - Grundlagt af Zenon som samlede sine tilhængere i en søjlegang (stoa)

Som Heraklit mente stoikerne at alle mennesker havde del i samme verdensfornuft – eller ’logos’

Ethvert menneske er et miniature / mikrokosmos af ’makrokosmos’ ==> frestillingen om en ’naturret’ dvs en almengyldig ret baseret på menneskets universets tidsløse fornuft .

Naturretten gælder for alle – incl. Slaverne

Afviser modsætningen mellem ånd og stof - der findes kun én natur (monisme) i modsætning til Platons dualisme
Alle naturprocesser – også sygdom og død , følger naturens love – og skal mennesket være lykkeligt må det lære at forsone sig med sin skæbne. Understreger det almen menneskelige – det menneskelige fællesskab

Cicero (106-43 f.kr) skaber begrebet ’humanisme’ – dvs en livsholdning som sætter det enkelte menneske i centrum

I dag – stoisk ro , når et menneske ikke lader sig rive med at sine følelser . Fælles for Kynikerne og stoikerne – menneskelig lykke nås ved at frigøre sig fra materiel luksus, og udholde livets smertelige tilskikkelser.

Epikuræerne

Epikur ( ca. 300 f.kr) : det højeste gode er lysten !
Resultatet af en lystbetonet handling må dog altid opvejes meod konsekvenserne ( f.eks at spise for meget chokolade)
Lyst og livsnydelse er også venskaber , kunst de græske idealer om beherskelse , mådehold og sindsro.

Døden angår os ikke siger Epikur. Så længe vi eksisterer er døden her ikke , og når døden kommer så er vi ikke længere. ( ingen har f.eks været plaget af at være død !)

Efter Epikur udvikler hans lære sig til egentlig ’nydelsessyge’. I dag – kaldes en levemand en ’epikuræer’

Senantikken ( 50 f.kr – 400 e.kr)

Rom dominerer – romersk kultur og sprog overtager den græske ditto Husk – at rom havde selv i årh været under græsk indflydelse. Senantikkens mest markante filosofiske lære er inspireret af Platons idelære.

Plotin (270-205 f.kr)

og nyplatonismen

Bringer en frelserlære til Rom - bliver konkurrent til den senere kristendom

Plotin mener at verden spænder mellem to poler :

Det guddommelige lys ( Det Ene eller Gud ) contra det absolutte mørke hvor det guddommelige lys ikke når hen

Sjælen er bestrålet af lyset fra Det Ene , mens stoffet er det mørke – egentlig uden eksistens

Lignelsen om bålet :

Virkeligheden er et bål – det der brænder er Gud , mørket udenfor er det kolde stof som mennekser og dyr er lavet af. Nærmest Gud er de evige ideer – alle skabningers urformer

Menneskets sjæl er en gnist fra dette bål – men overalt i naturen skinner noget af det guddommelige lys – det ses i alle levende væsner
Længst borte fra den levende Gud er jord vand og sten.
Allernærmest gud er den menneskelige sjæl – som i sjældne øjeblikke kan opleve at vi selv er en del af dette guddommelige mysterium !

Sammensmeltning med Gud / verdensaltet = mytisk oplevelse !

Sidst opdateret d. 31-01-2015 af ol