Ottos historienoter

Opgaver & noter til undervisningen

PowerPoints

Nogle PoerPoint præsentationer som jeg (måske) bruger i løbet af undervisningen i historie.

Introduktion til Historie på Hf
Billeder fra danmarks og verdenshistorien.

Europæisk idehistorie

Kildekritik - en introduktion

Historieopgaven på FHF - 2018

Opgave 1: Kolera

Med en inddragelse af teksterne fra kompendiet

 • Koleraepidemien i Kbh, s. 1-5
 • En meget skiden bye, s. 11-26
 • Rodnettet etableres, s. 27-33
bedes du besvare følgende:

 1. Gør rede for forløbet af koleraepidemien i København i 1853.
 2. Undersøg årsagerne til, at koleraen opstod i København.
 3. Vurder hvilke konsekvenser epidemien fik for byen og dens borgere.

Kilder:

I din besvarelse skal du inddrage en indholdsmæssig analyse og kildekritisk behandling af de vedlagte kilder:

Forslag til disposition

 1. Sygdommen kolera
  smitteveje
  forløbet i Danmark
 2. Lægenvidenskaben i 1850 ...
  Hornemann's advarsler / anbefalinger ..
  holdninger hertil i kommunen

  Problemerne: vandforsyningen...
  spildevandsbehandling ..
  befolkningstæthed
  husdyr ...

 3. Vandværker ..
  kloakering ...
  voldene nedlægges

Opgave 2: Industrialisering

Med en inddragelse af teksterne fra kompendiet

 • Industrialiseringen, s. 6-10
 • Rodnettet etableres , s. 27-33
 • Billeder : s. 37
Bedes du besvare følgende:
 1. Gør rede for industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet.
 2. Undersøg årsagerne til industrialiseringens fremkomst.
 3. Vurder hvilke samfundsmæssige konsekvenser industrialiseringen fik?

Kilder:

I din besvarelse skal du inddrage en indholdsmæssig analyse og kildekritisk behandling af det vedlagte bilag:

Forslag til disposition

 1. Hvad er nyt ved industrien som produktionsform..?
  Hvilken industrier opstod i Danmark ? Hvilke nye teknologier vandt indpas ?
 2. Landboreformerne ...
  Andelsbevægelsen (mejerier / slagterier )
 3. Urbanisering
  Nye bolig og arbejdsforhold
  Nye sociale klasser
  Arbejderbevægelsen / Socialismen
  Septemberforliget 1899

Opgave 3: Byliv

Med en inddragelse af teksterne fra kompendiet

 • Koleraepidemien i Kbh, s. 1-5
 • En meget skiden bye, s. 11-26
 • Rodnettet etableres , s. 27-33
Bedes du besvare følgende:
 1. Gør rede for boligforholdene og livsbetingelserne i København i midten af 1800-tallet.
 2. Hvilke problemer medførte disse forhold for byen og dens borgere?
 3. Lav en nærmere undersøgelse af de initiativer kommunen satte i gang for at løse problemerne?

Kilder:

I din besvarelse skal du inddrage en indholdsmæssig analyse og kildekritisk behandling af det vedlagte bilag:

Forslag til disposition

 1. 'Pjaltenborge' og 'Kældersumpe'

  Toiletterne og natmændene

 2. Spildevandet
  Drikkevandet ...
  Sygdomme (Koleraen)
 3. Nej til Sundhedspoliti (Myndighederne advisning af Hornemann )

  Kloarkering , Vandværker , Lovgivning , Nedlæggelse af Voldene