www.frberg-hf.dk
OBS: Otto's noter til historieundervisningen på FHF - Indholdet her er ikke nødvendigvis dækkende for andre lærere!

Arbejdsspørgsmål

PowerPoints

Nogle PoerPoint præsentationer som jeg (måske) bruger i løbet af undervisningen i historie.

Introduktion til Historie på Hf Billeder fra danmarks og verdenshistorien.

Europæisk idehistorie

Kosmologiens historie

Den Franske Revolution

Historieopgaven på FHF

SSO - gode råd