some-facebook-code
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
To års hjernevask - Du bliver aldrig den samme ... efter Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Geografi på HfOttoUVB-2017
'geo' indeholder 2 fil(er):

Bilag til Niklas klasser.pdf
1.852 Kb | d. 29-05-2018 05:39:36 | PDF File
klimaændringer-global-opvarmning-okt-2017.pdf
2.150 Kb | d. 28-10-2017 06:07:27 | PDF File
jorden set fra rummet
Jorden - Den Blå Planet - set fra rummet
Geografi er obligatorisk fællesfag på 1. hf , og læses med 3 timer pr uge. (c-niveau)

Geografi indgår i fællesfagligt samarbejde med fagene biologi og kemi i den Naturvidenskabelige faggruppe (NF).

Undervisningen er planlagt i 3-4 fællesfaglige forløb med biologi og kemi og 2-3 særfaglige, dvs. rent geografiske undervisningsforløb. Timerne veksler mellem traditionel klasseundervisning ved tavlen når nyt materiale skal gennemgås, og suppleres med mindre gruppearbejder og selvstændige opgaver som laves i timerne.

Kernestoffet i geografi C

Det geografifaglige kernestof beskrives således i Læreplanen for den Naturvidenskabelige faggruppe :
 • vejrforhold, klima, klimaændringer og vandressourcer
 • Jordens og landskabernes processer
 • natur- og menneskeskabte stofkredsløb og energistrømme
 • naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredygtighed
 • befolkningsforhold, byudvikling og erhverv i en globaliseret verden

I praksis vil vi arbejde med kernestoffet gennem følgende emner:

Klimatologi

 • Hvad er det som grundlæggende bestemmer vores vejr og klima?
 • Hvilken betydning har atmosfæren for vores klima?
 • Hvorfor er der store globale variationer i klima og nedbør?

Global opvarmning og klimaændringer

Oversvømmelser efter orkanen Katrina 2004
Oversvømmelser efter orkanen Katrina 2004
 • Hvad er årsagen til såvel naturlige- som menneskeskabte klimaforandringer?
 • Hvilke forhold påvirker mængden af drivhusgasser som vi udleder til atmosfæren?
 • Hvorfor kan små ændringer i atmosfærens sammensætning få en selvforstærkende virkning på den globale opvarmning?
 • Hvorfor det er så vanskeligt at få vedtaget en bindende klimaaftale mellem verdens lande?

Demografi & levevilkår

 • Hvorfor fødes der færre og færre børn i den rige del af verden?
 • Hvorfor er fødselstallet fortsat højt i andre dele af verden?
 • Hvilke særlige befolkningsproblemer står såvel Danmark som Europa overfor i disse år?
 • Hvilke særlige problemer og udfordringer giver verdensbefolkningens vækst for os og resten af verden?

Erhversgeografi

 • Hvorfor kæmper vores del af verden med overvægt og spiseforstyrelser, mens en andre dele af verden præges af fejl- og underernæring?
 • Hvilke konsekvenser har vores fødevareproduktion for såvel naturen som andre landes fødevareproducenter?

Øvelser & skriftlige opgaver

I løbet af skoleåret laves der tre skriftlige gruppearbejder i form af tværfaglige synopser.

Den sidste af disse - det såkaldte 'afsluttende skriftlige produkt' indgår i den flerfaglige mundtlige eksamen i NF efter 1. hf.

I geografi timerne laves der et antal mindre faglige øvelser, som skal træne kursisternes evne til at forstå og anvende fagets metoder, herunder den naturvidenskabelige arbejdsmetode.

Eksamen

 1. Undervisningen afsluttes med én mundtlig intern flerfaglig eksamen i Naturfagspakken efter 1. hf, hvor også fagene biologi og kemi indgår. Eksaminationen tager udgangspunkt i et afsluttende skriftlige produkt, som udarbejdes i slutningen af 2. semester. Der gives én samlet karakter for de tre fag.
 2. Derud over afholdes en enkelt faglig ekstern prøve i ét af de tre fag bio, geo eller kemi.

  Eksamensspørgsmålene er kendt på forhånd og der er 24 min. forberedelse til eksamen som ligeledes varer 24 min.

  Hvilket fag der eksamineres i meddeles fra Undervisningsministeriet i maj mdr.

Vejledning om NF-eksamen

Faglige forudsætninger

Geografi kræver som sådan ikke særlige faglige forudsætninger, omend det forventes at du nogenlunde kan orientere dig på verdenskortet - vi lever trods alt i globaliseret verden.

Har du tjek på geografien?

Du kan jo tjekke dine geografifaglige kundskaber på denne lille test fra Politiken:

Politikens geografitest for 3. g'ere. Politikkens test blev gennemført blandt en gruppe gynmasieelever i 2003 - og resultatet var mildest talt skuffende. Fik du de rigtige svar?

Sidst opdateret d. 03-12-2016 af ol

Om geografi på Frederiksberg Hf kursus:


Geografilærerne på FHF

Lærerportræt
Kirsten Bruhn  Møller (km)
adjunkt  
km@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Niklas  Holm-Rasmussen (NR)
Lektor  
NR@frberg-hf.dk
Lærerportræt
Otto  Leholt (ol)
Lektor  
ol@frberg-hf.dk