Ottos historienoter

Historisk kildekritik - hvordan?

Kildekritik i hverdagen

Kildekritik er ikke nødvendigvis en vanskelig eller kompliceret videnskabelig metode, men er egentlig blot et spørgsmål om at anvende sin 'sunde fornuft'.

Mange af de grundlæggende spørgsmål i kildekritikken kender du allerede fra din hverdag.

Når en kammerat fortæller dig om hans bedrifter på sportspladsen, på dansegulvet i weekenden eller hvorfor han fik en dårlig karakter til eksamen, så vil du nok helt automatisk overveje hvor meget af kammeratens beretning som nu også er helt troværdig... ?

Han / hun har jo en umiddelbar interesse i at fremstille historien til egen fordel.

Kildekritikken er derfor ikke kun en diciplin som alene finder anvendelse i forhold til historiefaget og arbejdet med historiske kilder.

Kildekritikken er ligeså vigtig i vores hverdag, hvor vi bliver bombarderet med informationer og nyheder, som vi bør forholde os til med en vis grad af kritisk bevisthed.

Introduktion til kildekritik Rigsarkivet

Kildekritikkens fem spørgsmål:

Følgende spørgsmål bør du stille til enhver kilde:
 1. Hvilke type kilde?

  • Er det en normativ kilde ( f.eks. lovtekst, politisk tale, officielt dokument) eller
  • en deskriptiv kilde , som f.eks en dagbog, en artikel eller anden historisk fremstilling?
 2. Hvornår er kilden fremstillet / skrevet?

  • Er kilden samtidigt med de begivenheder den beretter om eller er den skrevet på et langt senere tidspunkt.
  • Hvilken historisk kontekst / sammenhæng indgår kilden i ?
 3. Afsender - Hvem har skrevet kilden?

  • Hvilken relation har afsenderen i forhold til de begivenheder som kilden omtaler?
  • Har forfatteren / afsenderen nogen personlig interesse i det som fremstilles - interesser som evt. kan påvirke fremstillingen?
  • Er der tale om en førstehåndskilde, dvs. af afsenderen selv er øjenvidne til det der berettes om, eller er det en andenhåndskilde, hvor forfatteren har sine oplysninger fra andre ?
 4. Modtager - hvem er kilden henvendt til?

  • Privat / offentlig eller andre personer med særlige interesser i den omtalte sag?
  • Generelt skal du overveje om kildens afsender og modtager kan have betydning for kildens indhold og i givet fald hvordan?
 5. Kildens tendens

  • Har kilden nogle bestemte meninger, holdninger eller synspunkter i forhold til det emne som behandles?

  • Kan kildens tendens (dvs. holdninger / synspunkter) forklares på baggrund af punkt 1-4 ?
  • Hvordan vil du vurdere kildens troværdighed i forhold til det / de emne(r) der berettes om?
Print PDF     Åbn DOCX